Vstup do databáze Akce zámky Deník Štiřín PP a spolupracovníci Korespondence

Miroslav Matouš: Přemysl Pitter a vyšší režie

V roce 2014 vyšla nová publikace M. Matouše Přemysl Pitter a vyšší režie. Autor byl jedním z přátel a spolupracovníků P. Pittra, sblížili se názorově i v oblasti víry. M. Matouš se v publikaci zamýšlí nad názory P. Pittra, přibližuje i zvláštní události v Pittrově životě i v dění Milíčova domu, pro které okruh Pittrových přátel právě používal označení „vyšší režie“.

obálka
Obálka knihy.

© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2013–2018