Archiv Přemysla Pittra a Olgy Fierzové
Bez lásky, bez lidskosti, bez soucítění člověka s člověkem nic neobstojí.
Přemysl Pitter

Dopis 6

6. dopis                                                                                                                       Enfield, 22. ledna 1946

Drahá Olgo!

Včera jsem dostal Tvůj 4. dopis z 18. ledna, poslaný pí. Nicholsovou, s přílohami. Nedostal jsem však dosud Tvůj 3. dopis a obávám se, aby se neztratil. Ve svém 4. dopise se zmiňuješ: „O Janě jsem psala v minulém dopise“… Jsem tedy velmi zvědav, co s ní je. Hrádková už u nás vykonává službu? Proč nemůžeš dát Plhákovou „na Slovensko“? Ti slovenští chlapci mají svého dozorce nebo učitele? Bude třeba je u nás zaměstnávat, prací a učením, jinak budou mít dlouhou chvíli a budou zlobit. Jací jsou? Přijmeme další?

Minulý týden trochu mrzlo, už se zas oteplilo, ale dostavily se mlhy.

Br. Daněk nutně potřebuje šaty. Snad se najdou nějaké mezi našimi známými. – Krejčího Chvojku prosím, aby se pustil do párání a přešití černých šatů pro mne. Budu je potřebovat, jakmile se vrátím. Ten černý kabát, co mám, nemohu už k významnějším příležitostem nosit.

Děti Zocherovy odjely s Emilem do Švédska? Ke komu? Manželé Kleveczerovi se o to zde zajímají?

Plnící péra nejsou tu k dostání, ale Runham Ti opatří.

Joe Schilndlerovi jsem právě napsal.

Koho to měla Milada v Mýtě za kuchařku, že měla vši? Já bych tam nejraději poslal tu matku z Lojovic, co jí tam zemřelo dítě (její muž byl učitel hudby). Moc dobře by se s Miladou shodla a nemá děti v zámcích, které by ji tam táhly, jako pí. Schmidtovou. Kromě toho je Češka a mohla by být normálně přihlášena, dostávala by lístky.

Martha Steinitzová mně psala jménem tamějších přátel, abych tam měl přednášku v intim. kruhu. Napsal jsem, že až po skončení své misse v Londýně a návratu z Thorpenes.

Přikládám dopis Táni Bulgakovové, který poslala v září 1945 Else. Je velice zajímavý. Zase ho vrať. (Vráceno – pozn. rukou O. Fierzové)

Pak přikládám 2 dopisy, bylo-li by možné je poslat do Drážďan prostřednictvím repatriač. úřadu (pí. Napravilová, odd. pátrací).

A konečně přikládám dopis pro Dra Kohouta s přílohami dopisů od Church of the Brethren a prosím Fedora, aby celou záležitost prodiskutoval s Drem Kohoutem a výsledek mi sem co nejdříve oznámil, abych jej mohl sdělit Nevin Sayrovi. Kromě toho Tě, Olgo, prosím, abys odepsala John Metzlerovi a mým jménem mu poděkovala a jej informovala o tom, jak s dobytkem naložíme.

Dále prosím Fedora, aby mně stručně napsal výsledky svých namáhavých šetření.

Dosud jsem se nedostal k tomu, abych Mme Nichols poděkoval a ji informoval. Mám teď schůzku s Nevin Sayrem a zas se k tomu nedostanu. Prosím, omluv mne a informuj ji ve smyslu mých dopisů. Měl jsem další porady se sekretáři International Voluntary Service a Council of Soc. for Relief Abroad. – V pátek v 5 h (18. I.) přednášel jsem pro členy W.R.O., F.O.R. a Kvěkry ve Friend’s Centru o naší práci za války a po válce. Runham velmi vřelými slovy vzpomenul Tebe. Byli tam také Dr. Kobler s chotí, Franz Rona, Reginald Reynold, Fenner Brockway, John Fletsher, David Hodgkin a mnoho jiných, dobře Ti známých přátel. Přednáška působila na všecky hlubokým dojmem. – V sobotu a v neděli byl jsem u Mrs. Brantsové a manželů Vojáčkových v Jordans. Mrs. Brantsová velmi mně pomáhá u vlivných osobností. Máme spolu rozdělené tři akce: 10.000 m. dětí a matek z int. táborů, 2. pomocná akce pro české děti ve Slezsku a na Slovensku ve spojení s akcí Ralpha Hegnauera, 3. větší počet permitů pro české a slov. vybrané studenty do britských škol veř. i soukromých k studiu na vysokých školách (vědu, umění, náboženství, techniku). Jde mi o to, aby naše mládež nebyla jednostranně ovlivňována Východem, ale abychom drželi rovnováhu. – Večer jsme zpívali skotské a české písně. – V neděli navštívil jsem opět hrob Williamse Penna a prvních Kvékrů, kteří tu mají svůj hřbitov.

V pondělí 21. obědval jsem s Barb. Duncan Harris (velmi srdečně Tě pozdravuje), John Fletsherem a prof. Johnem Stephansem z Birminghamu (který také přednášel v Husově domě). On mně přislíbil, že se přimluví, aby nám byla vyhrazena 2 místa stipendií na 6 měsíční kurs for International Relationships ve Woodbroocku. Píši tam žádost. Musí to být naši dva mladí lidé s jistou znalostí angličtiny. Koho navrhuješ?

Pak jsem měl schůzku v FOR u Percy Bartletta s Nevin Sayerem, který přiletěl z USA 18. ledna a navštíví teď Švýcary, Francii, Německo, Anglii, zúčastní se rozšířené Rady I FOR ve Stockholmu, kam jsem pozván i já a ještě někdo z našich mladších spolupracovníků. Bude se konat 25. – 31. března. Uvažoval též (N. Sayre) o své cestě do Prahy. Řekl: „jsem ochoten jeti do Prahy, má-li to důležitost pro naši věc, může-li to podepřít tvoje snahy. Pro přátelský pohovor s Tebou tam nepojedu, to si můžeme pohovořit tady nebo ve Stockholmu.“ Napiš mi, Olgo, obratem, co o tom soudíš, jaký úkol by měl u nás, kdyby tam na několik dní přijel, koho by měl navštívit, co vidět, kde zatlačit.

S velikou radostí mi hlásil dar těch 185 krav a vyřídil vzkazy a přání amer. přátel, které nejsou v přiložených dopisech uvedeny. Nazval jsem ho cowboyem, ale tak se mi zdá, že nakonec v tom zůstaneš Ty, Olgo! Olga coby cowmaid!

Pak jsem pracoval s Grace, která mi dělá sekretářku. Večer přišla k nám Elza, přišila mi knoflíky, spravila punčochy a v noci jsem ji vyprovodil domů. Je to odtud 1/2 hodiny pěšky.

Dnes v úterý máme odpol. opět schůzku s N. Sayerem u Grace v Elnescott Gdns. Nevin bude spát u nás.

Teď čekám jen na telegram Č. K. z Prahy, abych mohl pokračovat ve své akci. Jsem už netrpělivý, vzpomenu-li na ty děti v táborech v téhle zimě a při té výživě a nedostatečném ošacení! Co děti v zámcích? Nezemřelo žádné? Není jim zima?

Pozdravuju Vás všecky ze srdce, na každého z Vás jednotlivě myslím a přeji Vám hodně síly a požehnání od Pána Boha!

Váš vděčný

Přemysl

CAPP-00214   ČAPP kart.40

© Národní pedagigické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2013–2024