Archiv Přemysla Pittra a Olgy Fierzové
Bez lásky, bez lidskosti, bez soucítění člověka s člověkem nic neobstojí.
Přemysl Pitter

Dopis 5

5. dopis                                                                                                                       Enfield 17. ledna 1946

Drazí!

4. dopis jsem neodeslal, protože jsem mezitím dostal Tvůj, Olgo, druhý dopis z 11. t.m. s přílohami, a chci na něj hned odpovědět.

Dopis Sonntagův mne velmi zajímal. Dal jsem jej čísti Runhamovi.

YWCA – Štiřín – Matroušková: Zcela souhlasím s Tvým stanoviskem. Řekni Matouškové: Podnikl jsem všecko, aby Štiřín byl přiřčen YMCE – YWCE, i když zůstane trvale majetkem státu. Dr. Kohout urgoval rozhodnutí v meziministerském jednání. Do té doby nelze nám o užívání Štiřína jednat – Štiřín potřebujeme zatím naléhavě sami.

U Zem. ústředí péče o ml. (Chotkova) urguj věc nebo Fedor se slovenskými dětmi. Je hřích, nechat každé lůžko nevyužité, když tisíce dětí v int. táborech nebo na Slovensku na ně čekají!!! Zatím rozděl terezínské děti ze Štiřína mezi ostatní děti a Křídlo obsaď dětmi z int. táborů. Ti Slováci, přijdou-li, tedy až v létě, jak vidím.

Tu odpověď Českých Američanů máš v deskách mezi dokumenty. Američané mi doporučují, abych se obrátil jejich jménem na Č. Červ. kříž v Praze a požádal o udělení části z daru, který pro ten účel poslali. Neměl jsem před odjezdem kdy tak učinit.

Pomoc (finanční) pro zařízení Štiřína pro Ak. YMCA nezávazně přislíbila Christian Student’s World Association.

Mme Nichols mi poslala krásná doporučení. Dosud jsem jí nepoděkoval. Čekám stále na resultáty, abych jí mohl oznámit třeba předběžné, ale definitivní výsledky. Dosud věc pokročila jen tak, že Čsl. delegace Č. kříže v Londýně ustanovila Mrs. Sargantovou, úřednici zdejšího velvyslanectví, agentem pro tuto akci zde (pro přemístění 10.000 dětí a matek z int. táborů do spojeneckého pásma).  Mrs. Sargantová bude zde pokračovat v mém díle. Má k tomu všecky schopnosti a konekce. Vyžádal jsem si pro ni u Jana Masaryka jmenovací listinu. Teď čekám jen na telegram Č.K. z Prahy zdejším British Red Cross.Zatím jednám dále s Councilem of British Societies for Relief Abroad, Kvékry a IVSP. British Red Cross klade velkou váhu na jejich účast. Jakmile dojde telegram ČK. z Prahy, začneme ihned jednání s britskými autoritami, zejména vojenskými, též s americkými. Prosím, dojdi k Mme Nicholls a informuj ji. Jsem stále natolik zaměstnán, že se nedostanu k napsání slušného dopisu, jak by se patřilo. Řekni jí, že jsem jí ze srdce vděčný za její pochopení a podporu.

Právě jsem dostal dopis její matky, Lady Spender Clay. Zve mne velmi laskavě k sobě. Pozvání zajisté rád přijmu, ale myslím, že její pomoc, rovněž Noel Bakera, užiji teprve tehdy, až mi nastane jednání s britskými a vojenskými autoritami a budu potřebovat doporučení těchto osobností.

Jak velmi se zajímá pí. Lobkowitzová o moji akci, je důkazem, že mne znovu telefonicky volala (večer po 10. hodině), tázala se na můj úspěch u majora Denka, k němuž mne doporučila, a řekla mi, že můj telegram Č.K. v Praze odeslal sám její muž svým jménem, aby věci dodal důraz.

Dnes večer jdu k Else.

Vzpomínám na každého z Vás a všecky Vás ze srdce pozdravuji!

Váš Přemysl.

Dr. Kohoutovi poslal jsem včera první zprávu.

Přikládám dopisy:

pro:

1. Bulgakova

2. Kohna

3. Růžičku

4. Cantorovou

5. Křivského

6. výstřižek pro Pepu.

CAPP-00213   ČAPP kart.40

© Národní pedagigické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2013–2024