Archiv Přemysla Pittra a Olgy Fierzové
Bez lásky, bez lidskosti, bez soucítění člověka s člověkem nic neobstojí.
Přemysl Pitter

Výlety dětí z Milíčova domu

Léto a doba na začátku nového školního roku vždy přála v Milíčově domě pořádání nejrůznějších výletů do okolí Prahy. Oblíbenými místy byla Šárka, Davle, Skalka nad Mníškem pod Brdy nebo údolí Radotínského potoka.

Více podrobností jsme našli o výletě Junáků a dorostu z Milíčova domu na podzim 1941. Popisy těchto výletů se nám zachovaly v denících Milíčova domu, dochovaly se také fotografie z této akce:

výletnícivýletníci

28. 9. 1941 – Junáci byli na celodenním výletě v Průhonicích. Sraz v MD ráno v 8h. Odsuď s JH na konečnou stanici elektriky č. 4, pak pěšky přes Hostivař, podle údolí Botiče. Vstupné do parku 1K za osobu. Prošli celým parkem, závody v házení do údolí s rybníkem, hry v lese, táboření (vařili čaj). Pochodem v řadách a za zpěvu a hvízdání pochodových písní na Spořilov k elektrice (2 hod). Prvně s nimi Mirek Povolný. Chlapci se chovali výtečně. Jako vůdce se skvěle osvědčil Pepa Slabý.

5. 10. 1941 – Celodenní výlet 12 členů dorostu (kteří chodili pravidelně na schůzi v neděli odpoledne) do Průhonic s PP a JH. Jeli do Záběhlic, pak hostivařským údolím do Průhonic. V parku 2x pořádně zabloudili, nad rybníkem na konci parku si hráli s míčem. Zpět zas toutéž cestou, již za tmy. Opět bloudili, takže přišli domů až ve ¾  10. Bylo mlhavo, ale nálada byla velmi dobrá.

© Národní pedagigické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2013–2023