Archiv Přemysla Pittra a Olgy Fierzové
Bez lásky, bez lidskosti, bez soucítění člověka s člověkem nic neobstojí.
Přemysl Pitter

´45 Aid Society – „Chlapci“

V květnu 2019 navštívila Archiv P. Pittra a O. Fierzové paní Rosie Whitehouse, která pracuje na publikaci o ´45 Aid Society. Zjistili jsme, že příběhy některých „Chlapců“, kteří tuto společnost založili v r. 1963, jsou spojeny také s příběhem Přemysla Pittra a „akcí zámky“.

Po skončení 2. světové války souhlasila britská vláda s tím, že přijme 1000 sirotků, kteří přežili nacistické koncentrační tábory. Nalezeno jich bylo pouze 732. Byli přivezeni do zvláštních ubytoven na zotavenou v Lancashire, Windermere, Southamptonu a Skotsku.

Ze zámeckých ozdravoven Přemysla Pittra odjelo do Velké Británie asi 40 dětí, z celého Československa to bylo asi 300 sirotků. Byli tam přepraveni letadly, která přivezla československé letce zpět do vlasti.

Vybudovali si úspěšné nové životy – nejen v Británii, ale i USA, Izraeli, Austrálii a jinde. Jako členové mimořádné rozšířené rodiny si vytvořili celoživotní pouto. Dohromady jsou známí jako „Chlapci“, i když mezi nimi bylo 80 děvčat. V roce 1963 založili ´45 Aid Society, aby získali peníze na charitativní účely, vrátili společnosti to, co jim dala, a starali se o sebe navzájem.


Děti odjíždějící do Velké Británie, Praha 1945


„Chlapci“ a jejich rodiny, Praha 2019

© Národní pedagigické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2013–2020