Archiv Přemysla Pittra a Olgy Fierzové
Bez lásky, bez lidskosti, bez soucítění člověka s člověkem nic neobstojí.
Přemysl Pitter

Školní docházka Přemysla Pittra

V době před nástupem Přemysla Pittra do 1. třídy se jeho rodina přestěhovala do domu pana Klečky v ulici Na Slupi č. 14. Školní docházku tak Pitter r. 1901 zahájil ve škole Na Hrádku naproti botanické zahradě (dnes ZŠ Botičská). V 1. třídě měli pana učitele Hrycha, na kterého Pitter vzpomíná ve svých pamětech Nad vřavou nenávisti. Pan učitel žáky na konci školního roku vyzval, aby si o prázdninách zapisovali své zážitky. Pitter jako jeden z mála pana učitele poslechl a tyto zápisky nazvané „Moje prázdniny“ se v Archivu P. Pittra a O. Fierzové dochovaly z let 1902, 1904, 1905, 1906.
ZŠ Botičská
Budova školy Na Hrádku z podsbírky Fotografie Národního pedagogického muzea J. A. Komenského.

© Národní pedagigické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2013–2020