Archiv Přemysla Pittra a Olgy Fierzové
Bez lásky, bez lidskosti, bez soucítění člověka s člověkem nic neobstojí.
Přemysl Pitter

Dopis 2

Dopis 2.                                                                                                                                     Enfield 8. ledna 1945

Drazí!

Doufám, že můj dopis 1. Vás došel brzo. Včera jsem poslal Olze dopis C. Catchpoola pro Fedora a prosil ji, aby jej přeložila a obé, originál a překlad, aby Fedor ihned odevzdal polic. komisaři v ref. 2, Perštýn 9, tak aby ta nešťastná ženská mohla být propuštěna. Možná, že mezitím přišel již dřívější dopis C. C. podobného znění a že se tak již stalo. Čekám na odpověď.

V sobotu 5. odjel jsem do Gerrard’s Cross a byl hostem u Lilian Stevenson. Její 82letá sestra mne čekala se svým autem na nádraží a sama vůz řídila. U Lilian byla schůze Rady FOR. Kromě jiných byli Canon Raven z Christ College z Cambridge, Mariel Lester a Percy Bartlett. Moje 1 1/2 hodiny trvající vyprávění poslouchali s nelíčeným zájmem a chvílemi pohnutím. Druhého dne v neděli odjel jsem do Jordans a navštívil Mrs. Bigland a u ní bydlící Frl. Elisabeth Bruck, která se mohla zbláznit radostí a vděčností (dostal jsem ji v r. 1938 nebo 39 jako trvalého hosta k Mrs. Bigland). Mrs. B. ji má ráda, zná ji jako společnici, ale Frl. Bruck touží po ČSR – prý je to její pravá vlast. To se ví, že jsem jí to vymluvil.

Poté byl jsem hostem u Mrs. Brand a její sestry Ms. Vojáčkové, která má Čecha Dra Vojáčka, býv. společníka Ing. Basse (patentní kancelář). Mr. Vojáček je na velvyslanectví, byl za války hlasatelem v B.B.C. (slyšeli jsme ho denně v radiu a poznal jsem jej po hlase). Mrs. Vojáček je přátelkyní choti našeho velvyslance Jiřího Lobkowitze a známá Mme. Nicholsové. Tato mi dala na ni doporučení, domnívajíc se, že ji neznám. Zapomněla, že to byla pí. Vojáčková, která jí dala doporučení na mne, před jejím příchodem do Prahy! Odtud tedy vane vítr! Strávil jsem u Vojáčkových krásné odpoledne. Mrs. Vojáčková, která umí pěkně česky, připraví mi cestu k našemu velvyslanci. Dr. Vojáček mne vyprovodil na nádraží a velmi jsme se sblížili. V noci jsem se vrátil do Enfieldu, dobrý Runham mne čekal s večeří. Ale mám trochu pokažený žaludek z teplého tučného mléka, na něž nejsem zvyklý a kterým jsem si chtěl nahradit čaj. Vrátím se tedy zas k čaji, ale slabému, Olgo!

V pondělí 7. byl jsem v oddělení soc. péče našeho vyslanectví, u Ing. Engländra. Měl mne představit vyslanci ministru Dr. Císařovi, ale ten právě odcestoval. Sjedná mi tedy schůzku s ním později. K obědu byl jsem u Shearn’s a pochutnával si na salátech, sušených banánech a čerstvých fíkách. Právě proti Shearn’s je celý blok domů zničený, dům Shearnsu je pouze vpředu poškozený. Také hořejší patra Selfridges jsou zničená. Byl jsem si tam koupit nějaké maličkosti, ale jinak nic nekoupím, protože je všecko hrozně drahé (trojnásobně než u nás) a za ty peníze to u nás dostanu také a nemusím to s sebou vláčet. Šaty a p. jsou na lístky jako u nás.

Život v Anglii se jinak nezměnil a je mi, jako bych tu byl naposledy loni.

Večer byl jsem s Runhamem u Grace, kamž přišla i Elsa. Smluvili jsme program. U Runhama budu hostem asi do 19. ledna. S Corderem jsem mluvil telefonicky. Jeho dům byl bombou silně demolován, proto nemůže mne hostit u sebe, jen asi 2 dny (jsou stísněni prostorově). Posledních 14 dní svého pobytu v Anglii budu hostem u Mrs. Ruth Fry, která bydlí na východním pobřeží. Tam strávím svou dovolenou před odjezdem do Francie. Teď končím, spěchám na schůzku ke Grace. Čekám na zprávy od Vás! Bůh buď s Vámi!

Přemysl.

2 přílohy.

Pondělí večer strávil jsem u Elsy. Sylva a Pavlík šli mne pak vyprovodit.

CAPP-00210   ČAPP kart.40 

© Národní pedagigické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2013–2024