Archiv Přemysla Pittra a Olgy Fierzové
Bez lásky, bez lidskosti, bez soucítění člověka s člověkem nic neobstojí.
Přemysl Pitter

George Lansbury v Milíčově domě

Letos v únoru uplyne 160 let od narození George Lansburyho (22. 2. 1859 – 7. 5. 1940), britského politika, sociálního reformátora, člena Labouristické strany, ministra a v letech 1922 – 1940 člena britského parlamentu. Byl také členem Internacionály odpůrců války. Od roku 1931 byl předsedou Labouristické strany, ale z důvodu svého pacifistického přesvědčení se dostal se svou stranou do rozporu a z vedení strany v r. 1935 odstoupil. Poslední roky života strávil cestováním po USA a Evropě a zasazoval se o mír a odzbrojení.

V prosinci 1937 navštívil George Lansbury Československo. Setkal se s prezidentem Benešem a ministrem zahraničí Kamilem Kroftou. V pátek 10. 12. měl George Lansbury na programu přednášku v Plodinové burze v Praze na téma „Jak zabránit válce“, kterou uspořádalo Hnutí pro mezinárodní smír za předsednictví Přemysla Pittra; George Lansbury patřil také k jeho členům. Při organizaci přednášky pomáhal např. A. Drillich, člen dorostu z Milíčova domu. V neděli 12. 12. zavítal George Lansbury také na návštěvu Milíčova domu, kde byl hostem dětské besídky. Děti mu zazpívaly koledu a on k nim pak promluvil několik slov o londýnských dětech. O Lansburyho přednášce podrobně referoval Přemysl Pitter v časopise Sbratření. (Roč. XIV., č. 1.)

© Národní pedagigické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2013–2020