Archiv Přemysla Pittra a Olgy Fierzové
Bez lásky, bez lidskosti, bez soucítění člověka s člověkem nic neobstojí.
Přemysl Pitter

Den památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti

V neděli 27. ledna si připomínáme Mezinárodní den památky obětí holocaustu. Tento den byl vyhlášen Valným shromážděním OSN jako připomínka miliónů nevinných obětí 2. světové války a připadá na výročí osvobození koncentračního a vyhlazovacího tábora Osvětim-Březinka Rudou armádou 27. ledna 1945. Rezoluce OSN z roku 2005, která tento den vyhlásila, mimo jiné vyzývá členské státy, aby zahrnuly vyučování o holocaustu do svých národních vzdělávacích programů.

Mezi oběťmi holocaustu najdeme také spolupracovnice P. Pittra a O. Fierzové z Milíčova domu – učitelku hudby Margit Beckovu a učitelku rytmiky Lízu Sattlerovou a také mnohé židovské děti, kterým P. Pitter před a během 2. světové války pomáhal.
Děti v ozdravovně v Mýtě u Rokycan, červenec 1939, několik z nich zahynulo během holocaustu.
Děti v ozdravovně v Mýtě u Rokycan, červenec 1939, několik z nich zahynulo během holocaustu.

© Národní pedagigické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2013–2020