Archiv Přemysla Pittra a Olgy Fierzové
Bez lásky, bez lidskosti, bez soucítění člověka s člověkem nic neobstojí.
Přemysl Pitter

Vzpomínka na 90. výročí narození Magdy Bar-Or

V sobotu 10. listopadu 2018 si připomeneme 90. výročí narození jednoho ze „židovských dětí Přemysla Pittra“ – paní Magdy Bar-Or (10. 11. 1928 - 27. 8. 2015). Narodila se jako Amalia Kopelovičová v Jasini na Podkarpatské Rusi a už jako dítě snila o přestěhování do Izraele. V roce 1944 byla se svou sestrou, matkou a babičkou deportována do Osvětimi. Pobyt v různých koncentračních táborech přežila pouze ona a její sestra Nelly. Po osvobození se shodou okolností dostaly do péče zámeckých ozdravoven a setkání s Přemyslem Pittrem a Olgou Fierzovou je ovlivnilo na celý další život. Od r. 1947 žila Magda Bar-Or v Izraeli, ale až do své smrti udržovala čilé kontakty s P. Pittrem a O. Fierzovou, ostatními zámeckými dětmi a zaměstnanci (např. manželi Teichmannovými), i s lidmi z Pedagogického muzea J. A. Komenského v Praze, kteří udržují živý odkaz P. Pittra i v dnešní době.

Literatura: Pánková, Markéta - Magda Bar-Or, židovský sirotek Přemysla Pittra. Markéta Pánková. In: Gender history - to přece není nic pro feministky: kniha, kterou napsali přátelé a studenti Mileny Lenderové u příležitosti jejího těžko uvěřitelného životního jubilea / Pardubice: Univerzita Pardubice, 2017, s. 335-351.

Židovská mládež na zámku Štiřín v r. 1945, Magda Bar-Or druhá z leva.
Židovská mládež na zámku Štiřín v r. 1945, Magda Bar-Or druhá z leva.

Magda Bar-Or v roce 2010 na konferenci v Pedagogickém muzeu J. A. Komenského v Praze.
Magda Bar-Or v roce 2010 na konferenci v Pedagogickém muzeu J. A. Komenského v Praze.

PhDr. Lenka Lajsková, Magda Bar-Or a PhDr. Markéta Pánková, nemocnice v Haifě v prosinci 2014.

PhDr. Lenka Lajsková, Magda Bar-Or a PhDr. Markéta Pánková, nemocnice v Haifě v prosinci 2014.


 

© Národní pedagigické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2013–2020