Archiv Přemysla Pittra a Olgy Fierzové
Bez lásky, bez lidskosti, bez soucítění člověka s člověkem nic neobstojí.
Přemysl Pitter

Prezentace německé verze výstavy o Přemyslu Pittrovi v Regensburgu

19. 10. 2018 proběhla vernisáž výstavy Europäischer Humanist Přemysl Pitter v Alumneu, Evangelisches Bildungswerk v Regensburgu v Německu. Výstava je německým protějškem české varianty výstavy, již od r. 2010 putuje německými i švýcarskými městy. Tento společný projekt NPMK, Archivu P. Pittra a O. Fierzové a Institutum Bohemicum z Ackermann-Gemeinde, přestavuje P. Pittra jako významnou postavu v česko-německých vztazích.

Na akci se sešlo asi 50 hostů, které přivítala pracovnice centra paní Sabine Freudenberg. Poté pohovořil M. Dörr z Ackermann-Gemeinde o společném projektu, který ve spolupráci s NPMK běží již od r. 2010 a v německých městech a ve Švýcarsku se stále setkává se zájmem veřejnosti. Se zdravicí vystoupila L. Lajsková, která přítomné oslovila jménem ředitelky NPMK dr. Pánkové. Zdůraznila, že výstava představuje P. Pittra jako důležitý morální vzor.

Osobnost P. Pittra zajímavým způsobem přiblížila spisovatelka Sabine Dittrich, která se ve svých publikacích věnuje historickým tématům. Na odkaz P. Pittra narazila náhodou při bádání v archivu a Pittrova osobnost ji silně oslovila. Ve spolupráci s Ackermann-Gemeinde a s NPMK se zasadila o nové německé vydání Pittrovy autobiografie Unter dem Rad der Geschichte v r. 2017, pořádá řadu autorských besed, kde mluví i o Pittrových aktivitách. V květnu se paní Dittrich účastnila v Praze Knižního veletrhu, vystoupila na společném panelu se známou českou spisovatelkou Alenou Mornštajnovou.

V roce 2019 bude výstava prezentována v dalších dvou německých městech.


 

© Národní pedagigické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2013–2020