Archiv Přemysla Pittra a Olgy Fierzové
Bez lásky, bez lidskosti, bez soucítění člověka s člověkem nic neobstojí.
Přemysl Pitter

Vzpomínkový koncert věnovaný památce Pavla Kohna

V Národním pedagogickém muzeu a knihovně se vzpomínalo na Pavla Kohna

Ve čtvrtek 30. srpna 2018 se v Národním pedagogickém muzeu a knihovně J. A. Komenského v Praze konal vzpomínkový koncert věnovaný památce loni zesnulého spisovatele a publicisty Pavla Kohna (14. 10. 1929 - 18. 6. 2017). Na uspořádání veřejného setkání rodiny a četných přátel Pavla Kohna, jednoho z bývalých „zámeckých dětí P. Pittra“, se vedle NPMK podílel také Nadační fond P. Pittra a O. Fierzové a rodina P. Kohna.

Zazněly vzpomínky manželky Rut Kohnové, ředitelky NPMK PhDr. Markéty Pánkové a Marie Valtrové. Celý koncert proběhl v režii potomků Pavla Kohna. Jeho syn David, hudebník, zahrál na klavír, dcera Ráchel a vnučky zazpívaly Pavlovy oblíbené písně. Básně Pavla Kohna ze sbírky Kolikrát přešel mrak zarecitoval herec Pavel Soukup. Přítomní zhlédli také filmový medailon o Pavlu Kohnovi.

Pavel Kohn se narodil v židovské rodině v Praze a jako jediný z celé rodiny přežil holocaust. Po osvobození se stal účastníkem „akce zámky“, kterou uskutečnil P. Pitter na pomoc dětem vracejícím se z koncentračních táborů. Po studiích pracoval P. Kohn jako dramaturg, publicista a překladatel. V roce 1967 kvůli politické perzekuci spolu se svou rodinou emigroval do Německa, kde pracoval jako redaktor Rádia Svobodná Evropa. Po r. 1989 vydával své publikace i v ČR.

Atmosféra celého komponovaného pořadu se nesla v srdečné, téměř rodinné atmosféře. Všichni přítomní odcházeli s hlubokou vzpomínkou na charismatickou osobnost P. Kohna. 

Rodina Pavla Kohna
Rodina Pavla Kohna

Naplněný sál NPMK při vzpomínkovém koncertě
Naplněný sál NPMK při vzpomínkovém koncertě

Pavel Soukup recituje verše Pavla Kohna
Pavel Soukup recituje verše Pavla Kohna

Hudební vystoupení rodiny Pavla Kohna
Hudební vystoupení rodiny Pavla Kohna

Rut Kohnová
Rut Kohnová

© Národní pedagigické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2013–2021