Archiv Přemysla Pittra a Olgy Fierzové
Bez lásky, bez lidskosti, bez soucítění člověka s člověkem nic neobstojí.
Přemysl Pitter

Nové materiály v Archivu Přemysla Pittra a Olgy Fierzové

Do Archivu Přemysla Pittra a Olgy Fierzové přibyly v květnu 2018 nové materiály. Paní Ivanka Šonková, dcera Milady a Zdeňka Teichmanových, umožnila pořízení digitálních kopií ze svého rodinného archivu. Manželé Teichmanovi znali Přemysla Pittra, chodili do Milíčova domu na jeho přednášky a besedy a po skončení 2. světové války se aktivně účastnili „akce zámky“ jako správci zámeckých ozdravoven. Po skončení „akce zámky“ si některými dětmi dopisovali a navštěvovali se a v těchto kontaktech pokračuje i jejich dcera paní Šonková.

Kromě pořízení kopií archivních fotografií a písemností, které se týkají rodiny Teichmanovy a jejich přítele MUDr. Emila Vogla, byl s paní Šonkovou natočen rozhovor, jehož záznam bude také uložen v Archivu P. Pittra a O. Fierzové.

© Národní pedagigické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2013–2020