Archiv Přemysla Pittra a Olgy Fierzové
Bez lásky, bez lidskosti, bez soucítění člověka s člověkem nic neobstojí.
Přemysl Pitter

Jaro v Milíčově domě

K Milíčovu domu patřila velká zahrada, na které děti s pomocí vychovatelů od jara 1935 pěstovaly okrasné květiny i zeleninu (ředkvičky, salát, řeřichu, špenát, hrách, fazole). Každoročně začátkem dubna si každá družina připravila svůj záhonek, o který pečovala (rytí, zalévání, pletí) a později se radovala z úrody. Např. v roce 1935 družina Hospodyněk začala pracovat na svém záhonku 10. dubna a 22. května měla děvčata ke svačině první ředkvičky ze svého záhonu.

Chlapci v dílně vyráběli opěrné hůlky pro květiny a luštěniny nebo plůtky k záhonům. Vedoucí družin s dětmi v tomto období vedli „zahradnický rozhovor“, kdy dětem vysvětlovali, co budou na zahradě dělat.

Když bylo pěkné počasí, na zahradě se odehrávala většina činností, včetně hodin zpěvu. Menší děti si hrály na pískovišti, starší venku cvičily a hrály volejbal. V denících Milíčova domu můžeme například najít tento zápis z týdne 11. - 15. dubna 1939: „Celý týden slunné počasí a pilně se na celé zahradě okopává, ryje, uklízí“.


Olga Fierzová zalévá zahradu u Milíčova domu.


Děti se starají o své záhonky na zahradě Milíčova domu.

© Národní pedagigické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2013–2021