Archiv Přemysla Pittra a Olgy Fierzové
Bez lásky, bez lidskosti, bez soucítění člověka s člověkem nic neobstojí.
Přemysl Pitter

45. výročí úmrtí Ferdinanda Krcha

(* 7. 5. 1881, † 13. 4. 1973)
Dne 13. 4. 2018 uplynulo 45 let od úmrtí spisovatele a pedagoga Ferdinanda Krcha. Fedor Krch patřil mezi nejzkušenější dobrovolné spolupracovníky v Milíčově domě, ve kterém působil od jeho otevření v roce 1933. V té době měl už za sebou učitelskou praxi na pražských obecných školách, spolu s Josefem Křičkou vyučoval děti hudbě a v letech 1919-1924 vedl Dům dětství v Krnsku - reformní výchovný ústav pro legionářské sirotky.

Bohatá byla také publicistická činnost F. Krcha: redigoval časopisy pro mládež Zlatá brána, Lípa a Radost, byl autorem a spoluautorem řady dětských knih, učebních pomůcek a leporel, např. Běží liška k Táboru nebo Rýmovačky naší Kačky.


Ferdinand Krch ve starším věku.


Schůzka Vlčků s Fedorem Krchem v klubovně Milíčova domu.

© Národní pedagigické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2013–2021