Archiv Přemysla Pittra a Olgy Fierzové
Bez lásky, bez lidskosti, bez soucítění člověka s člověkem nic neobstojí.
Přemysl Pitter

Prezentace knihy V tichu a skrytu. Fedor Krch, pedagog a člověk (1881-1973)

Ve středu 14. 3. 2018 proběhla v Pedagogickém muzeu J. A. Komenského prezentace nové knihy o Ferdinandu Krchovi, jejíž autorkou je Eliška Vlasáková. Publikace vyšla v nakladatelství Kalich za finanční podpory Nadačního fondu P. Pittra a O. Fierzové.
Účastníky, kteří zcela zaplnili přizemní prostory muzea, přivítala a programem provázela PhDr. Lenka Lajsková, vedoucí Archivu P. Pittra a O. Fierzové. K přítomným promluvili také autorka Eliška Vlasáková, za nakladatelství Kalich Michal Plzák, dále Monika Žárská a nakonec také spontánně pamětnice působení F. Krcha paní Blanka Sedláčková.

Program zahrnoval i ukázku z díla Ferdinanda Krcha, kterou přednesl Jan Vlasák. Mluvené slovo bylo doplněno hudebním vystoupením Adama Riethofa, studenta Gymnázia a Hudební školy hl. města Prahy a zpěvem inspirovaným zpěvníky F. Krcha a táborovými písněmi, které předvedl prof. Petr Mašlaň, zástupce ředitele Gymnázia a Hudební školy hl. města Prahy.

Slovo autorky Elišky Vlasákové
Slovo autorky Elišky Vlasákové

Jan Vlasák čte ukázku z díla Ferdinanda Krcha
Jan Vlasák čte ukázku z díla Ferdinanda Krcha

Promluva pamětnice Blanky Sedláčkové
Promluva pamětnice Blanky Sedláčkové

Prof. Petr Mašlaň přidává píseň na žádost Blanky Sedláčkové
Prof. Petr Mašlaň přidává píseň na žádost Blanky Sedláčkové

© Národní pedagigické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2013–2021