Archiv Přemysla Pittra a Olgy Fierzové
Bez lásky, bez lidskosti, bez soucítění člověka s člověkem nic neobstojí.
Přemysl Pitter

Seminář Nové metody výuky holocaustu

Dne 19. února 2018 se na MŠMT uskutečnil seminář pro učitele Nové metody výuky holocaustu. Zúčastnily se ho více než čtyři desítky učitelů různých stupňů škol v ČR. Jako host programu vystoupila PhDr. Lenka Lajsková z NPMK s příspěvkem Zkušenosti se vzdělávacím pořadem „Jsem Jehuda Bacon. Holocaust a poválečná doba očima izraelského malíře českého původu“ v Národním pedagogickém muzeu a knihovně J. A. Komenského. Mezi přední cíle projektu patří záměr prostřednictvím neformálního vzdělávání v paměťové instituci představit na prožitcích konkrétní osobnosti osud člověka, do jehož života zasáhly tragické dějinné události 20. století. Pomocí umělcova výtvarného díla je zprostředkován emocionální prožitek a tak dochází k posílení výchovy k humanismu a odmítání antisemitismu. Během práce s texty – výpovědí přeživšího – žáci a studenti zjišťují, jakou nesmírnou cenu mělo kamarádství v koncentráku a proč je důležité se vší rozhodností přetnout kruh nenávisti a touhy po odplatě.

Vzdělávací program pro studenty si můžete objednat e-mailem na adrese: pedagog@npmk.cz nebo na tel. č. 257 533 455

Zprávu o semináři a fotografie můžete najít na adrese http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/na-msmt-predstavili-nove-metody-vyuky-holocaustu.

Ze semináře.Ze semináře.

© Národní pedagigické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2013–2021