Archiv Přemysla Pittra a Olgy Fierzové
Bez lásky, bez lidskosti, bez soucítění člověka s člověkem nic neobstojí.
Přemysl Pitter

Seminář Nové metody výuky holocaustu

Vše, co jste chtěli vědět o způsobech výuky holocaustu, ale báli jste se zeptat

Dne 19. února 2018 proběhne na MŠMT seminář pro učitele Nové metody výuky holocaustu. Vše, co jste chtěli vědět o způsobech výuky holocaustu, ale báli jste se zeptat, který pořádají MŠMT, Krajské pracoviště NIDV Praha a střední Čechy a Památník holocaustu Yad Vashem v Jeruzalémě. Významní odborníci na otázku holocaustu budou diskutovat mimo jiné na témata, jakým způsobem využívat vyučování o holocaustu v boji proti předsudkům. Za Národní pedagogické muzeum a knihovnu J. A. Komenského vystoupí PhDr. Lenka Lajsková s příspěvkem Zkušenosti se vzdělávacím pořadem „Jsem Jehuda Bacon. Holocaust a poválečná doba očima izraelského malíře českého původu“ v Národním pedagogickém muzeu a knihovně J. A. Komenského.

Další informace a možnost přihlášení najdete zde: http://helen.nidv.cz/prihlasovani/kurzy_prihlasit.php?id_kurzu=59391&operace=detail

 

Interiér památníku Yad Vashem:

© Národní pedagigické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2013–2021