Archiv Přemysla Pittra a Olgy Fierzové
Bez lásky, bez lidskosti, bez soucítění člověka s člověkem nic neobstojí.
Přemysl Pitter

Víte, že Přemysl Pitter byl odpůrce kouření?

Zatímco se počátkem 20. století díky automatizaci výroby cigaret velice rozšířilo kouření a stávalo se módní záležitostí mezi muži i ženami, Přemysl Pitter se navzdory většinovému názoru vydal opačným směrem.

Pitter sám vyzkoušel cigaretu už jako devítiletý, později se stal svátečním kuřákem. Během 1. světové války si uvědomil svou závislost a rozhodl se s kouřením přestat. Otázka kouření byla pro něj nejen otázkou zdravotní, ale také mravní.

V časopise Sbratření později uveřejňoval články o škodlivosti kouření, např. v rubrice Zdravotní rádce, a propagoval zde časopis Čistý vzduch, vydávaný čs. Ligou nekuřáků.  V létě roku 1924 zastupoval Přemysl Pitter spolu s Marií Hornofovou Československou Ligu nekuřáků na IV. Mezinárodním sjezdu odpůrců kouření, který se konal ve Štýrském Hradci. O průběhu sjezdu pak podrobně informoval ve Sbratření.

 

© Národní pedagigické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2013–2020