Archiv Přemysla Pittra a Olgy Fierzové
Bez lásky, bez lidskosti, bez soucítění člověka s člověkem nic neobstojí.
Přemysl Pitter

Publikace: Jsem Jehuda Bacon. Holocaust a poválečná doba očima izraelského malíře českého původu

Publikace vznikla díky podpoře MŠMT v rámci dotačního Programu na podporu výuky dějin 20. století a vzdělávání v jazycích národnostních menšin v roce 2017. Cílem projektu se stalo vytvoření vzdělávacího programu a z něj vycházející publikace k posílení povědomí žáků a studentů o holocaustu a pro podporu jejich výchovy k humanismu a odmítání antisemitismu.

NPMK se proto rozhodlo využít svých kontaktů s izraelským výtvarníkem českého původu Jehudou Baconem (nar. 1929), přeživším z koncentračních táborů v Terezíně, Osvětimi, Mauthausenu a Gunzkirchenu. J. Bacon byl jedním z židovských sirotků, o které se po skončení druhé světové války staral právě P. Pitter. J. Bacon je nejen celosvětově uznávaným výtvarníkem, ale také mezinárodně respektovanou osobností, která poskytuje médiím rozhovory týkající se holocaustu a zejména v Německu a Rakousku pořádá besedy pro mládež. Zároveň jde o charismatického člověka, který i ve svém pokročilém věku má co říci zejména mladé generaci. Přestože dlouhodobě žije v Izraeli, na svoji původní vlast stále vzpomíná a je s ní v kontaktu. Publikace představuje životní osudy Jehudy Bacona nejen jako pamětníka holocaustu, ale také jako uznávaného výtvarníka, který se ve své tvorbě tematice holocaustu věnoval. Některé obrazy, na kterých jsou zachyceny prožité hrůzy a utrpení, 
J. Bacon namaloval těsně po ukončení druhé světové války. Ty byly využity dokonce jako důkazní materiál při izraelském procesu s válečným zločincem Adolfem Eichmannem, bývalým nacistickým funkcionářem. Publikace zpracovává autentické vzpomínky J. Bacona na hrůzy koncentračních táborů, mapuje také život a tvorbu tohoto výtvarníka v období po skončení 2. světové války. Nejen díky osobní výpovědi J. Bacona, ale také prostřednictvím archiválií je představena „akce zámky“, ojedinělý poválečný humanitární projekt uskutečněný na našem území. Součástí publikace je bohatý obrazový materiál a galerie děl. J. Bacona, což umožňuje zpracování estetického prožitku na pozadí historických i osobních faktů odehrávajících se v životě talentovaného umělce.

Publikace Jsem Jehuda Bacon. Holocaust a poválečná doba očima izraelského malíře českého původu ke stažení v el. podobě zde.

© Národní pedagigické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2013–2020