Archiv Přemysla Pittra a Olgy Fierzové
Bez lásky, bez lidskosti, bez soucítění člověka s člověkem nic neobstojí.
Přemysl Pitter

Vzdělávací pořad „Jsem Jehuda Bacon. Holocaust a poválečná doba očima izraelského malíře českého původu“

NPMK nabízí školám nový vzdělávací pořad zaměřený na posílení povědomí žáků a studentů o holocaustu a podporu jejich výchovy k humanismu a odmítání antisemitismu.
Pořad představuje izraelského výtvarníka českého původu Jehudu Bacona (nar. 1929), který přežil koncentrační tábory v Terezíně, Osvětimi, Mauthausenu a Gunskirchenu. J.Bacon byl jedním z židovských sirotků, o které se po skončení druhé světové války staral humanista a sociální pedagog Přemysl Pitter.
J. Bacon je nejen celosvětově uznávaným výtvarníkem, ale také mezinárodně respektovanou osobností, která poskytuje médiím rozhovory týkající se holocaustu a zejména v Německu a Rakousku pořádá besedy pro mládež. Zároveň jde o charismatického člověka, který i ve svém pokročilém věku má co říci zejména mladé generaci. Přestože již od roku 1947 žije v Izraeli, na svoji původní vlast stále vzpomíná a je s ní v kontaktu.

Vzdělávací pořad představuje J.Bacona nejen jako pamětníka holocaustu, ale také jako uznávaného výtvarníka, který se ve své tvorbě tematice holocaustu věnoval. Některé obrazy, na kterých jsou zachyceny prožité hrůzy a utrpení, J. Bacon namaloval těsně po ukončení druhé světové války, takže mohly být využity dokonce jako důkazní materiál při izraelském procesu s nacistou Adolfem Eichmannem. Žáci a studenti ve vzdělávacím pořadu zhlédnou dokumentární medailonek, dále budou pracovat s reprodukcemi výtvarných děl J. Bacona a s kopiemi archivních dokumentů. Výsledný efekt tak bude mít za cíl i vizualizaci problematiky holocaustu, působení na emoce žáků a studentů, umocňování jejich prožitku z výuky a posílení jejich odporu vůči antisemitismu a nesnášenlivosti. Téma není zaměřeno pouze na vylíčení válečného prožitku J.Bacona a jeho vzpomínek na internaci v koncentračních táborech, ale také na pobyt v ozdravovnách P. Pittra. J. Bacon celý svůj dospělý život vděčně vzpomíná na péči a podporu ze strany P. Pittra a jeho spolupracovníků, kteří mu po prožitém utrpení pomáhali vyrovnat se se ztrátou nejbližších, umožnili mu vlastně návrat do života a také znovu nalézt ztracenou víru v člověka a dobro.

Propojení historie a výtvarného umění může být zajímavé i pro žáky a studenty umělecky zaměřených škol.

Účastníci pořadu obdrží zdarma publikaci o životě a díle J. Bacona.

Trvání programu: 45 – 60 minut

Publikace Jsem Jehuda Bacon. Holocaust a poválečná doba očima izraelského malíře českého původu je vám k dispozici ke stažení ve formátu PDF (11 MB).

© Národní pedagigické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2013–2020