Archiv Přemysla Pittra a Olgy Fierzové
Bez lásky, bez lidskosti, bez soucítění člověka s člověkem nic neobstojí.
Přemysl Pitter

Smutné zprávy

V roce 2017 postihly Nadační fond P. Pittra a O. Fierzové a všechny „Pittrovce“ velké ztráty. 15. 3. 2017 zemřel ve věku nedožitých 85 let RNDr. Jan Štěpán. Byl dlouholetým aktivním členem Správní a Ediční rady NF P. Pittra a O. Fierzové. Podílel se na přípravě řady publikací, konferencí a seminářů, pomáhal šířit odkaz P. Pittra a O. Fierzové.

V těchto dnech nám přišla smutná zpráva z Německa, že 18. 6. 2017 zemřel Pavel Kohn, jeden z „židovských dětí P. Pittra“.
MgA. Pavel Kohn (1929 - 2017), jako dítě židovských rodičů přežil Terezín, Osvětim a Buchenwald (1942 – 45), jeho rodina v koncentračních táborech zahynula. Po studiích pracoval jako dramaturg, publicista a překladatel. Od roku 1967 byl v emigraci, v letech 1968 – 90 pracoval jako redaktor rozhlasové stanice Svobodná Evropa v Mnichově. Od roku 1989 vydával své publikace i v ČR. Věnoval se i básnické tvorbě. Námětem řady jeho textů se stal život a dílo humanisty P. Pittra. P. Kohn byl dlouholetým členem Ediční rady NF P. Pittra a O. Fierzové, aktivně se účastnil řady seminářů a konferencí, rád pracoval se studenty a mladými lidmi.
Rodina oznámila, že pohřeb bude v neděli, 2. července 2017 na Novém židovském hřbitově v Praze, Izraelská 1, Praha 3.
Štěpán a Kohn
Dr. Štěpán (vlevo) v rozhovoru s P. Kohnem na konferenci v r. 2010.

Na tuto smutnou zprávu zareagovala i další z „Pittrových dětí“ Maud Michal Beerová, dnes žijící v Tel Avivu: „nám, ‘dětem Přemysla Pittra‘ je kolem devadesáti  let; mnoho let života nám už nezbývá… Jsme vděčni, že nám bylo dáno přežít koncentrační tábory, založit rodiny, mít děti, vnoučata, pravnoučata.“

A z „německých dětí P. Pittra“ se svěřila paní Brigitte Zarges: „Liebe Freunde in Prag, danke für die Nachricht, wenn sie auch sehr traurig ist. Jetzt ist von uns "Pitter-Kindern" fast niemand mehr da, aber ich bin doch froh, dass sich immer wieder junge Menschen für ihn und seine Zeit interessieren, es wäre so wichtig, dass er in diesen unruhigen Zeiten für viele zum Vorbild wird. Ich denke gerne an viele schöne Begegnungen mit Pavel und Rut Kohn zurück und bin froh, sie gekannt zu haben.“

Budeme vzpomínat!

Konference 2010
Pavel Kohn během svého příspěvku na konferenci v r. 2010.

V roce 2012
Pavel Kohn v pracovně svého domu ve Figlingu, prosinec 2016.

© Národní pedagigické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2013–2020