Archiv Přemysla Pittra a Olgy Fierzové
Bez lásky, bez lidskosti, bez soucítění člověka s člověkem nic neobstojí.
Přemysl Pitter

Dne 17. 5. 2017 byla slavnostně zapsána do Knihy cti MČ Prahy 3 Olga Fierzová in memoriam

Slavnostní akt proběhl na žižkovské radnici ve velmi srdečné atmosféře za účasti starostky MČ Prahy 3 paní Vladislavy Hujové. Poctu Olze Fierzové iniciovala paní Blanka Sedláčková, která sama jako dítě docházela do Milíčova domu a později se stala spolupracovnicí P. Pittra a O. Fierzové. P. Pitter byl do Knihy cti zapsán již v roce 2015 při příležitosti oslav 120. výročí narození tohoto humanisty.

Slavnostního setkání se zúčastnili také zástupci starostky Jan Materna, Lucie Vítkovská nebo Alexander Bellu. Na P. Pittra a O. Fierzovou zavzpomínala Blanka Sedláčková i další hosté jako Ing. Titus Zelený, člen švýcarského spolku Milidu. PhDr. Lenka Lajsková z Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského přítomné pozdravila jménem ředitelky PhDr. Markéty Pánkové, která se nemohla slavnosti zúčastnit kvůli služební zahraniční cestě.  Přítomny byly také Mgr. Monika Granja - ředitelka Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové, Irena Šatavová - redaktorka Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové a Mgr. Marta Vrabcová – bývalá dlouholetá ředitelka Milíčova domu.

Starostka V. Hujová také s velkým zaujetím představila všem přítomným hostům MČ Praha 3 a její plánovaný rozvoj. Do historie této městské části právě také zapadá stavba Milíčova domu a hlavně sociální působení P. Pittra a O. Fierzové a jejich spolupracovníků.

Další podrobnosti na stránkách MČ Praha 3.
http://www.praha3.cz/radnicni-noviny/do-knihy-cti-byla-zapsana-in-memori...

Starostka V. Hujová během rozhovoru s účastníky slavnosti.

 

© Národní pedagigické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2013–2020