Archiv Přemysla Pittra a Olgy Fierzové
Bez lásky, bez lidskosti, bez soucítění člověka s člověkem nic neobstojí.
Přemysl Pitter

Přemysl Pitter, Olga Fierzová a memoárová literatura

Přemysl Pitter obecně na svůj dosavadní život a dílo vzpomínal jen s nechutí a rozpaky. To do jisté míry vysvětluje fakt, že chronologicky první životopis P. Pittra napsala Olga Fierzová (nepočítáme-li nikdy nevydaný rukopis Z mého života, který P. Pitter sepsal krátce po první světové válce v roce 1920). Sepsala jej anglicky pod názvem Přemysl Pitter and his work mezi lety 1961 – 1962 na žádost Hnutí pro mezinárodní smír v Londýně jako podklad pro připravovanou historii pacifistického hnutí.

Přemysl Pitter sám sepsal své vzpomínky až na konci šedesátých let 20. století a pod názvem Nad vřavou nenávisti je otiskl v příloze Hovorů s pisateli č. 40 – 49 vydávaných od srpna 1969 do prosince 1970. Tyto vzpomínky vydal také knižně v němčině pod názvem Unter dem Rad der Geschichte (Ein Leben mit den Geringsten) v nakladatelství Rotapfel, Zürich a Stuttgart. V roce 1974 pak v příloze Hovorů s pisateli č. 68 – 69 otiskl Vzpomínky na mé dětství a mládí.

V roce 1996 pak byly tyto tři vzpomínkové spisy spojeny v jednu knihu, kterou pod názvem Nad vřavou nenávisti připravili k vydání v Praze v nakladatelství Kalich dr. Milena Šimsová a dr. Jan Štěpán.

Z prezentace knihy.
S. Dittrich spolupracovala na novém vydání Pittrovy autobiografie, ukazuje starší vydání z r. 1970.

V roce 2017 vyšla v nakladatelství Neufeld Verlag ve Spolkové republice Německo autobiografická kniha P. Pittra „Unter dem Rad der Geschichte“. Finanční podporu poskytly Česko-německý fond budoucnosti, Nadační fond P. Pittra a O. Fierzové a Ackermann-Gemeinde. Autobiografii nově zpracovala spisovatelka Sabine Dittrich. Držitelem autorských práv k uvedeným memoárům je Gruppe Milidu – spolek sídlící ve Švýcarsku, který založila sama O. Fierzová.

Knihy.
Knihy Nad vřavou nenávisti a Unter dem Rad der Geschichte

Memoárová literatura:

Fierzová, Olga: Přemysl Pitter a jeho dílo, Norimberk 1962.

Pitter, Přemysl: Nad vřavou nenávisti, Hovory s pisateli č. 40 – 49, 1970.

Pitter, Přemysl: Unter dem Rad der Geschichte (Ein Leben mit den Geringsten), Rotapfel Verlag, Zürich u. Stuttgart 1970.

Pitter, Přemysl: Vzpomínky na mé dětství a mládí, Hovory s pisateli č. 68 – 69.

Nad vřavou nenávisti. Vzpomínky a svědectví Přemysla Pittra a Olgy Fierzové. Kalich, Praha 1996.

Pitter, Přemysl: Unter dem Rad der Geschichte, Neufeld Verlag, Schwarzenfeld 2017.

© Národní pedagigické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2013–2020