Archiv Přemysla Pittra a Olgy Fierzové
Bez lásky, bez lidskosti, bez soucítění člověka s člověkem nic neobstojí.
Přemysl Pitter

Prezentace německého vydání autobiografie P. Pittra „Unter dem Rad der Geschichte“

Prezentace se uskutečnila 19. dubna od 17.00 v salonku a přilehlých prostorách v přízemí NPMK. Autobiografická kniha P. Pittra „Unter dem Rad der Geschichte“ vyšla v nakladatelství Neufeld Verlag ve Spolkové republice Německo. Finanční podporu poskytly Česko-německý fond budoucnosti, Nadační fond P. Pittra a O. Fierzové a Ackermann-Gemeinde. Autobiografii nově zpracovala spisovatelka Sabine Dittrich.

Prezentace nového vydání Pittrovy autobiografie v němčině v NPMK se nesla v srdečné atmosféře. Účastníky přivítala ředitelka NPMK PhDr. M. Pánková (snímek nahoře), pozdravné projevy pronesli paní M. Brandner (Gruppe Milidu) a pan M. Dörr (AG). Dále se představila německá spisovatelka paní S. Dittrich, která si v češtině připravila příspěvek o své cestě k  P. Pittrovi. Pittrova osobnost a jeho odkaz ji velmi oslovily. Podílela se na novém zpracování nejen jeho vlastního životopisu, ale motivy česko-německého smíření se objevují i v dalších jejích románech. Za angažovanost vřele paní Dittrich poděkovala paní B. Sedláčková, pamětnice a spolupracovnice P. Pittra a O. Fierzové.

Program také zahrnoval ukázky z německého i českého vydání Pittrovy autobiografie, které přednesla paní S. Dittrich a dr. J. Šimek. Mluvené slovo bylo vhodně doplněno hudebním vystoupením studentů Gymnázia a Hudební školy hl. města Prahy pod vedením prof. Jana Hejhala. Dechové trio tvořily Barbora Pudlovská – klarinet, Sára Štruplová – klarinet a Eliška Kirova – fagot.

Pozdravný projev M. Dörra ke stažení v PDF.


Účastníky přivítala dr. Pánková.


M. Smolková a M. Dörr při pozdravném projevu.


Meret Brandner z Milidu mluvila o nutnosti představovat P. Pittra mládeži.

S. Dittrich mluvila o své cestě k P. Pittrovi.

Dechové trio z Gymnázia a Hud. školy hl. m. Prahy.

B. Sedláčková a S. Dittrich.

© Národní pedagigické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2013–2020