Archiv Přemysla Pittra a Olgy Fierzové
Bez lásky, bez lidskosti, bez soucítění člověka s člověkem nic neobstojí.
Přemysl Pitter

Dopis 8

8. dopis                                                                                                                       Londýn 29. ledna 1946

Drahá Olgo,

včera dostal jsem Tvůj 5. dopis. Jsem zvědav, zdali ten 3. přece ještě přijde. Snad šel obyčejnou poštou. Jak se daří Janě? Pracuje společně s Miladou? Lidka ještě zůstala v Olešovicích? Nedala výpověď? Mluvila jsi s Mrs. N. a vyřídila jí všecko? Mám kvůli ní špatné svědomí. Česky nebo německy psát jí nechci a z anglického dopisu by dostala záchvat. Prosím, informuj ji tedy sama a vyřiď jí, jak často na ni vzpomínám a vděčně ji zdravím!

Prosím Fedora, aby mi konečně stručně napsal výsledky svých intervencí. Myslím na Ty lidi pořád.

Tebe, Olgo, je mi ze srdce líto a bojím se o Tvé zdraví. Jak rád bych se už vrátil a Tebe vystřídal! Ale nemohu odtud dříve, dokud se akce nezačne. Nejtrapnější je to čekání na odpovědi různých veličin. Doufám však, že koncem tohoto týdne nebo počátkem příštího budu mít už positivní výsledky. Pak si půjdu odpočinout na několik dní do Thorpeness, mezitím se zde věc zaběhne a po návratu do Londýna budu moci ještě doplnit, dodělat a dotvrdit, co by ještě bránilo rychlému rozvoji naší akce. A nato rychle přes Paříž a Ženevu do Curychu a Zugu. A do Prahy.

Jak dopadla meziminist. komise?

Seznam dětí poslala již dříve Grace do Hamburku. Dodatek pošle.

Objednávku časopisů pro Stanislava nemohu učinit proto, že předplatné stojí hromadu peněz a já je nemám. Až se budou moci peníze poukazovat z Prahy do Londýna, ať si časopis předplatí a objedná dopisem přímo z Prahy. Nemám také kdy běhat na udané adresy, všecky jsou hrozně zruky.

Jsem zvědav, kdy dostanem k nám Petterlíkovy děti.

V neděli 27. prožil jsem v Jordans překrásný den. Slunce svítilo a hřálo, chodili jsme venku bez kabátu. Udělal jsem si delší procházku po polích a pastvištích. (Teď zase prší.) Přijel Sir Kockburn s chotí (je soudcem), musicírovali jsme. Pí. Vojáčková a Kockburnová hrály blokflétnu, p. Kockb. na klavír, také dvouručně, pí. Přízová (Skotka) hrála a zpívala skotské písně, já české. Bylo to moc hezké, až moc mírové. Večer přišlo asi 8 známých, aby si poslechli moje vyprávění.

V pondělí měl jsem důvěrnou rozpravu s Janem. Dělal na mne dojem člověka velmi seriosního a slíbil mi každou pomoc. Hned také poslal dopis Mr. Hyndovi, předsedovi Allied Control Comission, M.P., a Siru Alexandru Cadogenovi z Foreign Office (přikládám jeho spis). Také Miss Warner z British Red †, jíž jsem předložil telegram, slíbila ihned jednati. Navštívil jsem pí. Lob. a informoval ji. Chce nám pomáhati také v akci opavské, což prý půjde snáze. Když s ní mluvím, mám úplně dojem naší Mis. N.

Mas. mi také hned napsal doporučení na čsl. velvyslanectví a konsuláty pro N. Sayra, aby mu byli ve všem nápomocni, při vydání vis do ČSR a obstarání sedadla v letadle.

Na zítřek mám schůzku s Mr. Davidsem, M.P., v House of Commons. Je spolupracovníkem Hyndovým a doufám, že mne k němu uvede. Pak jdu k Lady Jowitt, jejíž muž je rovněž rozhodujícím činitelem.

Dnes jsem měl schůzku s Elsou. Včera jsem se přestěhoval k Corderovi. Přivítali mne srdečně. Mám zas svůj pokoj v 1. poschodí. Dům jim vyhořel (padlo na něj 6 zápalných bomb), dali jej celý znovu zařídit. Jim se nic nestalo, třebaže byli v domě a spali v kuchyni. Bylo to v 1h. v noci. Požár hned uhasili, takže postižena byla jen obě hořejší patra. Corder tě, Olgo, velmi pozdravuje, mnoho na Tebe vzpomíná a se Ti obdivuje, což činí jistě lidí víc (mezi nimi i moje maličkost).

Odpusťte, drazí moji, že nepíši každému z Vás zvláště, ačkoli na každého z Vás jednotlivě myslím a každému z Vás bych měl co povědět. Dnes se cítím už tak unaven, že půjdu brzo spát, až napíšu ještě 3 dopisy. Tady se těch návštěv za den mnoho neudělá, vzdálenosti jsou veliké a rozpravy vždy velmi dlouhé. A protože musím mluvit anglicky, pro mne vyčerpávající. Sleduji Vás stále v myšlenkách v práci a vím, že je to Bůh, kterému jste se zapsali tělem, duší, a který Vám i dává sílu a požehnání.

V lásce Vás objímá

Váš Přemysl

Mons. Menzel z Mez. Č. Kříže (Opletalova 9) bude volat Fedora jako mého zástupce v akci pro odsun matek a dětí, aby se s ním domluvil o podrobnostech výběru a odsunu. Brit. Č. K. stanovil tuto podmínku a přímo již p. Menzela (je to Švýcar) vyrozuměl s tím, aby ihned podnikl příslušné kroky u min. vnitra a dopravy.

3 přílohy: (opis, Wurmové, Milošovi).

CAPP – 00216     ČAPP40

© Národní pedagigické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2013–2024