Archiv Přemysla Pittra a Olgy Fierzové
Bez lásky, bez lidskosti, bez soucítění člověka s člověkem nic neobstojí.
Přemysl Pitter

Dopis 3

3. dopis                                                                                                                                     Enfield 12. ledna 1946

Drazí!

Přesto, že jsem od vás nedostal ještě žádnou zprávu, píšu vám tento svůj třetí dopis (nečítaje ten, co byl určen Fedorovi s přiloženým dopisem od Cordera).

Je zde stále teplo, jak u nás ani na jaře nebývá. Chodím bez svetru i bez klobouku a jsem moc rád, že jsem si nevzal zimník.

Olgo, poslala jsi ten můj nový svetr tomu chudákovi do Valaš. Meziříčí? Doufám, že jste přibalili ještě i jiných hodnotných věcí. Daroval nám již malé jmění – na jeho poměry veliké jmění a před Bohem veliké bohatství. Jsem rád, že máme příležitost se mu alespoň trochu odvděčit a proto nebuďte škrobi a prohledejte svoje i moje šatníky a prádelníky a ještě mu pošlete. Pán Bůh nám to jistě dá, budeme-li to potřebovat.

Dostali jsme už pro zámky lorry? Má gumy? Dělá dobrotu? Nechlastá moc? A jak je to s uhlím? Teď musí Vávra se Zdenkem víc běhat, když tam zatím nemohu běhat sám. Jak se daří Janě? A jak se osvědčuje nová síla (zdravot. sestra, Jitčina přítelkyně)? A vůbec bych rád věděl všecko a nevím dosud nic!

Co ty dárky od M. Davida Adlera z Londýna – došly už? Rád bych mu tady poděkoval. A ty z Ameriky přišly?

Pí. Ragazové napsal jsem dlouhý dopis – jediný, který jsem tu napsal. Jsem stále velmi „busy“ – a pak unaven.

Měl jsem již tyto konference:

8. ú. Grace, Runham, Sturart Norris, Jud Sen.

9. st. Dvouhodinová rozmluva s M. Hogarthem, sekretářem Council of Societies for Relief Abroad. Pak s Fred Trittonem a Frank Williamsem ve Friend’s Housu.Dále s Derek Edwardsem a dvěma jinými členy Intern. Voluntary Service for Pease.

10. č. U Mrs. Cockburn, jejíž sestra Lady Limerick je předsedkyní Brit. Červ. Kříže. Pak schůze se sekretáři Overseas Com. Friend’s Relief Service a Central & Eastern European Com., Richard Nash a Robert Rossborough.

11. pá Na přednášce Davida Hodskina ve Friend’s Centre o ČSR a Vídni. Přednáška velmi objektivní. Účastnil jsem se debaty – jsa dotazován. – Schůzka s  Dr. Vojáčkem, pak s Mrs. Sargantovou, úřednicí  čsl. velvyslanectví, která byla nedávno v Olešovicích, když tam byla Mrs. Sharp. Velmi se zajímá o moji misi zde a bude mně nápomocna. – Večer obědval jsem s Evženem Klingerem a jeho roztomilou chotí, příbuznou naší Marty Bleierové. Vzkazují jí srdečné pozdravy, musel jsem mnoho vyprávět a právem pochválit buclatého Ivánka. Děvčátko je na venkově na zotavené po londýnských náletech. Vyprávěl jsem o odložené Janičce-Zdeničce a nemohl si za nic vzpomenout, jak se jmenuje Jeník a jeho žena ze Zdic. Až na cestě domů mne to napadlo. Pan Klinger není už redaktorem „Čechoslováka“, který bude vydáván prý v Praze. Pojede se léčit kamsi do jižní Anglie, a když se mu to nezlepší, chce se dát operovat.

12. dnes v sobotu jel jsem do Watfordu (asi 2 hodiny jízdy) krásnou Anglií za slunného, teplého počasí. Dr. Sparrow byl hostitelem Hanuše Poláka, o němž řekl, že byl z počátku „spoiled boy“, ale udělal se z něho řádný, veselý, milý chlapec.  Mám jeho foto s celou rodinou Dra Sparrowa. Jsou to roztomilí lidé. Dr Sparrow je stoupencem „Oxford Group Movement“ a hned jsme byli v náboženských úvahách a konfesích. O Hanušovi mi povídal, že vstoupil na jaře 1942 dobrovolně do zahraniční čsl. armády a stal se leteckým střelcem. 26. srpna 1943 vyletěl se svým letadlem, obtíženým bombami, směrem na Francii, ale brzo po startu se letadlo vzňalo a zřítilo se ještě na anglickém pobřeží. Tak zahynul Hanuš Polák. Jeho sestra Mimi Löw-Beerová má dvě děti, žije ve Flushing, N.Y., USA, 42 – 20 Kissena Blord. O druhé dceři Dr. Sparrow neví. – Vrátil jsem se dnes večer domů a píši tento list po vykoupání – v posteli.

Zítra v neděli jsem na obědě u Elzy v Enfieldu a pak jedu na Fortune Hill (to je severozápadní předměstí Londýna) k Miss Joan Fryové. Večer se zas vrátím do Bush Hill Parku.

V pondělí dopol. mám konferenci s gen. sekretářkou Brit. Červ. Kříže, v poledne jedu do Catfordu k Rev. Schwabacherovi a ve 4 hod. mne očekává náš velvyslanec Princ Lobkowitz. Minulý týden byl ve znamení informačních konferencí, tento týden mám slyšet výsledky. Jsem více než zvědav – vždyť jde o životy deseti tisíc dětí a matek, na něž myslím ve dne v noci.

Jestlipak jsi, Olgo, vyřídila na Hagiboru výsledky mých šetření? Zastihla jsi ještě všecky ty lidi? Jdou přece nějaké transporty do Německa? Jaké úspěchy má Fedor? Také na něho stále myslím. Ať se příliš nenamáhá!

Po Tobě, Olgo, je mi stálá poptávka. Runham s Grace mi koupili krásnou koženou aktovku a chtěli by také Tobě něco poslat. Mám se Tě šikovně zeptat, co bys nejvíce potřebovala. Řekl jsem, že snad kartáček na zuby, ale nebyli s mou odpovědí spokojeni. Tak napiš. Ale i zde jsou věci na body a těžko k dostání. Také kvůli clu by snad bylo lépe, kdybych Ti přinesl věci lehce obnošené. Moc toho také nechci s sebou vláčet. Tak napiš brzo. Odpočinek na 2 týdny budu mít u Mis Ruth Fry, která má dům na východním pobřeží moře. Ale dokud svůj úkol plně nevykonám a akce nebude i u Vás v proudu, dotud nemám myšlenky na odpočívání.

Odtud je již od minul. týdne pošta do Rakouska dovolená. Doufám, že to platí i pro ČSR a že tedy bude Ti, Olgo, možné, věc s pí. Stablerovou z Lojovic a jejím mužem v Linci vyřídit přímo. Co Magda? Je už v Terezíně? A co děti ze Slovenska? Kdy přijdou?

Elsa zvažuje, jak bude s ní, má-li se vrátit do ČSR. Sylva ani Pavlík nechtějí o tom ani slyšet. Také pí. Sargantová má dvě děti dospívající, ráda by se vrátila, ale děti nechtějí. Život hlavně školácký je tu příliš družný, než aby se dětem, které jej poznaly, chtělo do našich poměrů.

Přikládám: psaníčko pro Karla, pro Janu, pro Vávru, říd. Plase. Zdenkovi a ostatním, ktwří mají zájem, dej přečíst tento dopis, protože na korespondenci nemám opravdu kdy. Pozdravuji nicméně všecky ze srdce, na každého zvlášť myslím a cítím hlubokou vděčnost za sebeobětavou službu, kterou konají.

Bůh buď se všemi vámi!

Objímá Vás v duchu a líbá

Váš Přemysl.

4 příložky.

Co je s pí. Schwarzbachovou a jejím mužem? Poslali jste mu zas něco?

CAPP-00211   ČAPP kart.40 

© Národní pedagigické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2013–2024