Archiv Přemysla Pittra a Olgy Fierzové
Bez lásky, bez lidskosti, bez soucítění člověka s člověkem nic neobstojí.
Přemysl Pitter

Greta Klingsberg

se narodila jako Greta Hofmeister 11. září 1929 ve Vídni. Po připojení Rakouska k Německu v r. 1938 však s rodinou utekla před nacisty do Československa. Její rodiče poté odjeli do Palestiny. Ona a její mladší sestra zůstaly v Československu, v židovském sirotčinci v Brně, původně jen dokud jejich rodiče neseženou v Palestině nutné zázemí pro dvě děti. Situace se však radikálně změnila po okupaci a následném zřízení protektorátu Čechy a Morava v roce 1939. Greta a její sestra uvázly na území protektorátu a r. 1942 se ocitly v Terezíně. V říjnu r. 1944 pak byly obě dvě nasazeny do transportu do Osvětimi. Zde Greta prošla selekcí a byla poslána na práci do muniční továrny v Öderanu. Její sestra osvětimskou selekci nepřežila.

Uprostřed
Uprostřed Greta Klingsberg v roce 2013.

Ke konci války se při evakuaci vězňů z továrny shodou náhod vrátila zpět do Terezína, kde byla osvobozena. Poté se dostala do zámeckých ozdravoven, kde se společně s ostatními dětmi z koncentračních táborů zotavovala. Setkala se také několikrát s Přemyslem Pittrem.

„On (Přemysl Pitter) na nás dělal veliký dojem, když mluvil, bylo naprosto jasné, že je přesvědčen o tom, co říká, že to, co říká, a jeho osoba jedno jsou. V tom byla jeho velikost.“

mládež
Židovská mládež v tanečních krojích ve štirřínském zámeckém parku.
Greta Klingsberg druhá zprava.

Po ukončení pobytu v ozdravovnách odjela za rodiči, kteří válku přežili v Palestině. Zde po určité době začala studovat zpěv na konzervatoři v Jeruzalémě. Přestože konzervatoř nakonec nedokončila, hudba jí provázela celý život. Až do svého odchodu do důchodu pracovala v izraelském rozhlase Kol Izrael a zpívala v hudebním akademickém sboru.

K přečtení: ukázka z knihy Zámky naděje od Pavla Kohna
citace: KOHN, Pavel. Zámky naděje: děti Přemysla Pittra vzpomínají. 2. vyd. Chomutov: L. Marek, 2011, s. 247-257. ISBN 978-80-87127-30-8. 

© Národní pedagigické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2013–2019