Archiv Přemysla Pittra a Olgy Fierzové
Bez lásky, bez lidskosti, bez soucítění člověka s člověkem nic neobstojí.
Přemysl Pitter

Deník ze Štiřína

Z prázdninových měsíců roku 1945 – prvního roku „akce zámky“ se zachoval deník v tmavých deskách. Autor zápisů není znám, s největší pravděpodobností jej vedla některá z dobrovolných vychovatelek, která v zámeckých ozdravovnách vypomáhala právě v období prázdnin. Deník nabízí zajímavý vhled do práce s dětmi, přibližuje atmosféru (nálada byla celkem milá…) a průběh každodenních aktivit. Je patrné, že byl dáván důraz na hudební výchovu, na pobyt dětí venku v přírodě, na budování mravních zásad a na řád a pravidelnost. Dobře bylo pečováno i o zdravotní stav dětí, především zásluhou dr. Vogla. Zmíněny jsou i zásahy z „vnějšího světa“ – kontakty s rudoarmějci, s úředníky i zahraničními hosty. Ze zápisů je patrné, že se velké úctě dětí i ospělých spolupracovníků těšili P. Pitter a O. Fierzová.

Štiřín

Deník ze Štiřína

Ke stažení: Oskenovaný deník ve formátu PDF.

Neděle 1. 7.

Dopoledne proběhl koncert. Pan Horák a Olga Pitráková hráli Slovanský pořad (Dvořák, Čajkovský, Wienevski). Na odpoledním shromáždění promluvit Přemysl Pitter ze 40. kapitoly Izaiáše, a poté proběhl další koncert. Na pořadu byl Dvořák, Suk, Wienevski a vše bylo zakončeno Sukovou Písní lásky. Bylo vzpomenuto jubilejního roku padesáti let ředitele Přemysla Pittra. Následoval společný odjezd na Kamenici a krátká porada. Hosty z Prahy jsou Anna Pohorská a bratr J. Rott. Poté odjezd z Prahy a nutná jednání ohledně dr. Antropia.

Pondělí 2. 7.

Zapisující je v Praze. Důležitou věcí k jednání je prádlo. V této době se šije nové ložní prádlo z látek, které byly dovezeny z Prahy. Ve Štiříně bydlí švadlena paní Adámková, která zde zůstane asi deset dní.

Úterý 3. 7.

Sestra Olga Fierzová přivezla další děti. Deset chlapců do Štiřína – tři malé a sedm starších, tři opatrovnice do Lojovic a čtyři děvčátka. Navštívili jsme dr. Antropia u něj na Hřebenkách. Z Prahy do Štiřína jsme se vrátili pozdě večer, když zde končil den přátelskou debatou za přítomnosti dr. Vogla.

Středa 4. 7.

Probíhal dopolední generální úklid celého zámku. Je očekáván příjezd komise z Prahy. Před obědem však byla odvolána. Večer probíhala v Kamenici porada se členy a řešily se nejzávažnější problémy. Přijeli hosté z Prahy a přivedli je manželé Růžičkovi. Do Štiřína odvádíme sestru Idu a sestru Mil. Štíchovou, hlásící se do kuchyně.

Čtvrtek 5. 7.

Sestra Ida vede ranní cvičení. Poté jdeme na prohlídku zámku a parku. Po svačině děti zpívají. Sestra Olga Fierzová hraje na klavír, učí se píseň „Kdož jste Boží bojovníci“. Večer jdeme na procházku s dětmi z Kamenice, Štiřína a Olešovic. Sraz je v parku. Pálíme oheň a oslavujeme M. J. Husa. Bratr Moravec pronesl řeč, děti četly báseň. Na závěr se zpíval chorál.

Pátek 6. 7.

Na dopoledním shromáždění je probírána Husova pravda ve vztahu k Bohu. Je čten poslední dopis M. J. Husa národu. Odpoledne probíhá to stejné v Kamenici.

Sobota 7. 7.

Probíhají přípravy k oslavě v Lojovicích. Odpoledne přijel ředitel Přemysl Pitter. Společný odjezd do Lojovic. Po zahájení se hrála hudba od A. Dvořáka. Hrála sestra Olga Pitráková. Proslov ředitele Přemysla Pittra byl zakončen hymnami. Nálada byla celkem milá, v závěru se všem podával čaj a zákusky. Předseda výboru sliboval spolupráci a všichni si navzájem děkovali. Kolem deváté se jelo zpět na Štiřín.

Neděle 8. 7.

Odpoledne se konala první velká besídka pro starší děti. Ředitel Přemysl Pitter vedl, a sestra Olga Fierzová jej doprovázela hudbou. Večer proběhla konference. Bratru Moravcovi bylo večer ukradeno kolo.

Pondělí 9. 7.

Dopoledne byl sepsán seznam dětí dle tříd a děti byly rozděleny. Odpoledne jsme v Olešovicích sestavovali domácí řád. Večer proběhla v Kamenici schůze vyučujících o návrhu na rozdělení dětí do ozdravoven dle tříd. Rusové opět hledají byty, zabírají místnosti ve dvoře a chtějí do zámku. Ztracené kolo bylo odcizeno ruským vojínem, učinil však doznání.

Úterý 10. 7.

Po sedmé hodině ranní ruský voják vymáhá byta jde přímo do ložnice. Počíná si velice pateticky. Přijelo šest velkých hochů a s nimi sestra Olga Fierzová. Doktor jel s dětmi do Popovic na rentgen. Společně vezeme věci do Lojovic. Probíhá jednání se členy a s Reichlovými. Večer ještě hrají děti házenou.

Středa 11. 7.

Rusové bydlí opět ve dvoře. Navštívil nás vojín vládního vojska. Děti jezdí na koních ve dvoře. Vyrábíme provazové panenky. Bratr Trnka zastupuje bratra Zdenka, který je v Praze. Máme starosti se dřevem, které dochází a k tomu ještě potíže s pilou a lesní správou. Večer přijeli Zdenek, Stanislav a dr. Vogl vybrat děti na prohlídku do Popovic. Bratr Moravec má schůzku s Rusy ohledně ukradeného kola. Den končíme návštěvou a přátelskou debatou u Olgy Pitrákové, protože má dnes svátek.

Čtvrtek 12. 7.

Bratr Zdenek zařizuje v Olešovicích lístkové věci. Jede se do Lojovic ohledně vedoucích a celkového zařízení. Doktor Vogl jel s dětmi do Popovic.

Pátek 13. 7.

Dopoledne probíhá úklid. Ředitel dr. Herain přijel pro věci spadající do jeho oboru. Před polednem přijela komise vedena bratrem P. P. (Kubíčková a Dr. Chalupecký). Jsou prováděni po všech ozdravovnách. Na závěr dne proběhla porada všech zaměstnanců. Řešilo se stravování a pak samospráva a přemístění dětí. Schůze je velice rušná.

Sobota 14. 7.

Stěhování dětí ze Štiřína do Kamenice a též chlapci z Kamenice se stěhovali na Štiřín. Děti přijelyvedeny sestrou Olgou F. Malá děvčátka byla umístěna ve Štiříně, velké dívky v Kamenici. Zůstala jsem v Kamenici, protože zde probíhala mnohá jednání. Ve Štiříně začali junáci stavět tábor.

Neděle 15. 7.

Krásná slunná pohoda, děti byly dopoledne v přírodě. Odpoledne shromáždění. Ředitel Přemysl Pitter vykládá z Izaiáše 42. kapitolu a list Pavlův (Ježíš nyní a dnes). Též o T. G. M. význam víry, církve, zaměření postoje věřícího až k pojmu niterného Božství v nás. OlgaPitráková zahrála Sukovy skladby (tento den byl velice dojemný). Poté proběhla schůze vedená Přemyslet Pittrem a Olgou Fierzovou. Projednávaly se personální věci a přesuny vedoucích.

Pondělí 16. 7.

V Kamenici je starost o P. W., úchylného chlapce, který se choval nezodpovědně a poté utekl. Chtěli jsme odpoledne učinit hlášení na četnické stanici, ale chlapec se zrovna v tu chvíli objevil v parku a byl chycen. Nastoupila paní Jandová a pan Linha.

Úterý 17. 7.

Odvážíme chlapce Schmola z Kamenice do Prahy, otec si o něj napsal. Během úterý byl ve Štiříně ředitel Herain a odvážel obraz a míšeňský porcelán. Jsem v Praze.

Středa 18. 7.

Sestra Olga Fierzová dovezla paní Porgesovou do Kamenice. Zpráva o dr. Krausovi v Lojovicích od dr. Schrätra ohledně propuštění. Případ dcerušky Evičky do Olešovic.

Čtvrtek 19. 7.

Návštěva z Jičína – dárci potravin, kteří byli velice milí. Později komise z Prahy, řádové sestry vedeny doktorem. Stále provádíme, mimo toho zavádím pořádkové tabulky v ložnicích. K večeru dorazila komise z Terezina vedená Ing. Voglem. Končíme shromážděním v hudebním salónku. Olga Pitráková hrála skladby Griega. Závěr probíhal u junáků. Ředitel Přemysl Pitter zavzpomínal na zboření chrámu. Přijela paní Porgesová, která byla přidělena do Kamenice.

Pátek 20. 7.

Bratr Zdeněk dodělává plány, bratr Moravec je odváží do Prahy. K večeru jedeme do Kamenice. Čtení z R. Rollanda. Hanička Fischlová odjíždí na učitelský kurz. Loučíme se s ní, večer se konal ještě táborový oheň se zpěvem.

Sobota 21. 7.

Je krásně počasí, děti se jdou koupat. Byl u nás dr. Vogel u chlapce s angínou. Večer junáci pořádali sněm a byli jsme u nich hosty. Velmi zajímavý večer.

Neděle 22. 7.

Dopoledne byl koncert. Hrán E. Grieg (též děti z Kamenice byly přítomny). Odpoledne hromadné koupání, později strhla se velká bouře. Hostem milým byl panVavrda.

Pondělí 23. 7.

Dopoledne zde byla komise dr. Wirtha s jeho průvodcem. Provádíme je, viděli skoro vše. Večer v Olešovicích čten výběr z R. Rollanda. Do Kamenice přijela Ida. Ve Štiříně je deset nových chlapců a synovec Ing. Vogla. Do Lojovic jely tři dívky.

Úterý 24. 7.

V úterý odpoledne vyšetřování, velice trapná záležitost. Byli jsme udáni a podezřelí. Sepsání protokolu a odpovědi nás zaměstnalo před poledne. Odpoledne dr. Vogel a dr. Adler (hrál na klavír). Večer čínská poezie, hudba O. Pitrákové a čtení V. Trnky a Olgy P.

Středa 25. 7.

Přehlídka dětí pro komisi z Anglie. Rozloučení v užším kroužku s Olgou Pitrákovou.

Čtvrtek 26. 7.

Olga Fierzová přivezla děti do Kamenice a Štiřína. Převoz dětí z Prahy do Lojovic. Špatný stav vody v ozdravovnách. Jsme v Lojovicích. Ředitel Přemysl Pitter přivezl dvacet sedm dětí v žalostném stavu. Přítomnost inspektorky.

Pátek 27. 7.

Dopoledne zájezd do Popovic a Lojovic. Bylo třeba zařídit do nejnutnější, zjistit jejich přání. Večer nám byly dodány léky na svrab a Adélka byla převedena z Kamenice do Lojovic.

Sobota 28. 7.

Ředitel Přemysl Pitter a Olga Fierzová přivezli transport dětí internovaných do Lojovic. Vše trvalo do odpoledne. Večer sdružení v Lojovicích. Přemysl Pitter promluvil o lásce – navázáno na třináctou kapitolu Pavlovu a pak na teze, že soud náleží Hospodinu a ne nám. Večer krátká porada ve Štiříně. Je radostný den, neboť ředitel P. P. byl jmenován národním správcem. Mnozí táborníci v zámeckém parku mají sněm na rozloučenou, bratři se k nám jdou podívat a rozloučit. Středoškoláci měli večer literární kroužek. Čtou z R. Rollanda.

Neděle 29. 7.

Dopolední shromáždění. Ředitel Přemysl Pitter promluvil o lásce, navázáno na 13. kapitolu Pavlovu a též na slova o soudu náležejícím Bohu. Kázání o absolutní lásce, která nežádá svých věcí. Též přirovnání s láskou mateřskou. V závěru vzpomenuto narození sestry O. Fierzové. Odpoledne byla besídka pro děti. Výklad písně, radostná nálada. Kdo za pravdu hoří … Návštěva na výstavce u junáků, společná vycházka do Kamenice. Krátká porada.

Pondělí 30. 7.

Ráno jsme dostali zprávu o úmrtí děvčátka z Lojovic. Pan Raichl přijel pro informace. Večer se loučíme s junáky, je poslední táborák.

Úterý 31. 7.

Zájezd do Lojovic. Sestra Rottová přivezla ledničku.

Čtvrtek 2. 8.

Příjezd Přemysla Pittra a Olgy Fierzové večer do Kamenice. Rozloučení s bratrem V. Trnkou. Měl být oheň, ale po deštivém počasí byla besídka.

Pátek 3. 8.

Parcelační komise se spoluúčastí MNV[1], zúčastnění obcí ONV[2] a ZNV[3]. Dlouhotrvající schůze s trapnostmi. Do Štiřína nastoupil dr. Adler.

Sobota 4. 8.

Převážení dětí z Lojovic do Prahy. Odpoledne přijel Přemysl Pitter, a s Olgou Fierzovou jedeme do Lojovic. Duchovní shromáždění. Krátká porada na Štiříně. Olga Pitráková přijela, hrála v Lojovicích.

Neděle 5. 8.

Shromáždění v deset hodin. Kapitola 16.… ze skutků apoštolů o plavení se po rozbouřeném moři se zajatci. Ředitel Přemysl Pitter vzpomenul narozenin OtýlieDürrové. Odpoledne besídka pro starší děti. Zpívá se, učí se roztomilou písničku „Zpívejme písničku veselou“. Pak mají dětí dovoleno ptáti se p. ředitele, nač chtějí. Položily vesměs vážné otázky – někteří chtějí pokračovat ještě déle, než bylo časově stanoveno. Nakonec hry venku a v parku, za velké radosti a veselí. Bratr V. Trnka udělal několik snímků. Starost o ženu posluhující, která měla vysokou teplotu. Volán byl dr. Vogel, který konstatoval oboustranný zápal plic. Večer šel pan ředitel Přemysl Pitter a sestra Olga Fierzová do Kamenice. Též se v užším kroužku loučíme s odcházejícím bratrem V. Trnkou u táborového ohně.

Pondělí 6. 8.

Odvezení dvou dětí z Lojovic. Dopoledne odjíždí ředitel Přemysl Pitter, sestra Olga Fierzová a Olga Pitráková. Stanislav Růžička odváží je autem do Prahy. Opět se mají z Prahy přivézt děti (asi pět) do Lojovic. Bratr V. Trnka odjíždí na žně. Odpoledne návštěva ve Štiříně z ministerstva a Gotlieb z Národního divadla (zájem o nábytek). Pozdě večer přijel Raichl z Lojovic na kole, hlásil případ záškrtu v Lojovicích (jedna z žen sjednaných k úklidu). Dr. Vogl sjednal ambulanci, ještě v noci je převezena. Margot vytáhla všechny klíče ze zámků a nešly ani jedny dveře zamknout. Při všech slibech a otázkách nevzpomněla si, kam je dala. I bazén označila, že je tam hodila, ale po vypuštění shledáno, že tam nejsou. Ten den se nenašly, a dosud je hádankou, kde jsou.

Útery 7. 8.

Dr. Vogel má na Štiříně tři pacienty. Nařídil převoz ženy z Lojovic (pro úklid). Choroba vypadá na infekci (slabé příznaky tyfu). Ve dvě hodiny zřízen převoz, z Popovic přijela …(nečitelné) Večer zpráva o odjezdu dětí do Anglie. Jejich příprava.

Středa 8. 8.

Návštěva ženské komise s paní primátorovou. Procházely všechny ozdravovny. Sestra Miluška měla narozeniny. Z Olešovic přišli popřát a milé nás překvapili. Chlapec Pavel nám dělá velké starosti, má zápal plic a exudát. Večer byl v Kamenici táborový oheň na rozloučenou s chlapci, kteří odjedou do Anglie. Program vedl ředitel Přemysl Pitter, byl částečně veselý a též vážný. V závěru promluvil k chlapcům a za odjíždějící promluvil Wolfi Adler. Zazpívali jsme hymny a děti nám hebrejskou hymnu. Návrat Holzera.

Čtvrtek 9. 8.

Vstali jsme s dětmi brzy a vše se chystalo k odjezdu. V pět bylo nutno děti vzbudit, autokar přijel, ale současně přišla zpráva, že se letadla nevrátila, a tak je odjezd asi na den odložen. Odpoledne přijela sestra Rottová a dovezla nějaké potraviny. Odveze děti, které musí být dnes v Praze. Jedná se o dva chlapce ze Štiřína.

Pátek 10. 8.

Nastoupil pan tajemník Čarda, aby konal inventuru všech předmětů na zámcích. Usídlil se v ozdravovně v Olešovicích. Dr. Vogel hlásil, že v lékařském domě byla komise, která má v plánu tamtéž zřídit poštu. Na Štiříně máme sestru Zdenu Pokornou. Jinak je zde během dne ještě dr. Singrová se svou pomocnicí, a konají psychotechnické zkoušky s dětmi.

Sobota 11. 8.

V Lojovicích zemřelo děvčátko. Dr. Vogel tam jede též provést operaci. Přijel ředitel Přemysl Pitter, sestra Olga Fierzová a Olga Pitráková. Večer nám ve Štiříně zahrála čtyři skladby (Grieg a Rachmaninov).

Neděle 12. 8.

Shromáždění v Kamenici. Výklad z evangelia sv. Lukáše. Vzpomenuto narození bratra Růžičky. Odpoledne v Kamenici dětská besídka. Večer schůze na Štiříně, předtím byla též v Kamenici.Dnešním dnem počíná rozhodnutí o změnách činnosti v Kamenici a o přeměně odjezdu dětí. Ze spolupracovníků odejde v příštím týdnu paní Kantorová a Porgesová. Krátká informativní porada ve Štiříně byla vedena sestrou O. Fierzovou, též o příštích změnách v nastávajícím týdnu.

Pondělí 13. 8.

Odjezd ředitele Přemysla Pittra a sestry Olgy Fierzové. Odpoledne pohřeb Inge Kraftové v Lojovicích. Jedu s bratrem Teichmanem do Lojovic na pohřeb do Popovic. Pohřeb byl bolestně smutný, zúčastnilo se ho celkem devět lidí. Byl zde i kněz. Žalostnost chudého pohřbu a osiřelost opuštěných. Z Prahy je přivezeno do Lojovic dvanáct osob. Děti vesměs v kočárcích. Večer zpráva o záškrtu a noční převoz do Prahy, nařídil dr. Vogel, též vyřizuji odjezd do Anglie v pět ráno. Telefon s Magdou.

Úterý 14. 8.

Sestra Olga Fierzová odjíždí s dětmi časně ráno. Loučíme se dojemně, je hustá mlha, autokar odjíždí s nimi vskutku jako do neznáma. Dopoledne se děti zaměstnaly úklidem parku, který má být v neděli přístupný veřejnosti. Odpoledne přijela komise z Prahy pro plány pozemkové. Přivolán Zdeněk Teichman z Olešovic, aby dohlédl na doklady a dle dohody věc vyřešil. V č. 6 byla truhla balíků i doklady, které byly předány. Večer jsme se dověděli, že Inge byl ztracen kufr ze střechy autobusu (státního ranního). Večer zabaveno jediné osobní auto k převážení dětí (Populair). Kvůli těmto věcem mrzutá nálada.

Středa 15. 8.

Do Štiřína přijela odpoledne komise ohledně neděle. Dva páni z výboru a pan farář. Dr. Vogel jel do Lojovic k děvčátku po operaci udělat převaz, stavil se u pacientů ve Štiříně. Pavlův stav se zlepšil, horečka klesá, máme velkou radost.

Čtvrtek 16. 8.

Ráno šli chlapci s bratrem Toníkem na houby. Našli dost a to i hříbky pod břízkou. Dopoledne se opět upravuje park a prostranství před zámkem. Konají se parcelační komise na Štiříně a v Olešovicích, kde bratr Teichman šťastně obhájil zájmy. Odpoledne je hostem sestra Magrová z Prahy. Děti jsou fotografovány pro nějaký časopis.

Pátek 17. 8.

Opět byla schůze parcelační komise. Je v plánu vzít nám celý hospodářský dům (Stöckel). Přivolali jsme dr. Vogla, aby nás tam zastoupil. Večer přijela sestra Olga Fierzová do Olešovic, jednala v Kamenici a v Olešovicích. Do Štiřína přijeli sourozenci, bratr a sestra, ve věku dorostu.

Sobota 18. 8.

Příprava na nedělní návštěvu, která se týká celého okresu a proslovu mons. Tilínka. Redaktor Mastný je hostem. Večer porada o zítřku s dr. Voglem a bratrem Stanislavem ve Štiříně. Děti z Kamenice se přestěhovaly.

Neděle 19. 8.

Ve Štiříně se sešli hosté z celého okresu, několik tisíc lidí bylo v parku. Ke shromáždění promluvil mons. Tilínek. Po proslovu byl pohoštěn a proveden zámkem. Večer uspořádali středoškoláci táborák s veselým programem. Dokončen byl v zámku pro velkou bouři, která se náhle přivalila. Den uzavřen při velkém napětí a únavě s pocitem všestranného dobrého konce.

Pondělí 20. 8.

Odjíždí Jitka a Milenka. Bratr Toník Moravec byl odveden, podal telefonicky zprávu. Eva z Lojovic je ně (neúplná věta).

Úterý 21. 8.

Přivezení několika dětí do Kamenice z Prahy, převezení dětí z Lojovic do Kamenice. Půjčení koberce p. faráři pro chrám v Kostelci. Návštěva členů zemského národního výboru. Večer byly společné hry s dětmi ve studovně. Pan invent. tajemník Čarda začíná inventuru.

Středa 22. 8.

Ve Štiříně byla dr. Singrová a pracovala na psychotechnických zkouškách. Probírala kreslení. Odpoledne zde byl ředitel Pitter s kapitánem Hrubým z americké armády. Zajímavé debaty ohledně konferencí mezinárodní YWKY[4] ve Štiříně. Takže by zámek slučoval dvě funkce. Pro děti i pro dospělé.

Čtvrtek 23. 8.

Sestra Anna Pohorská přijela a sepisovala děti, které lze umístit do rodin. Týkalo se to batolat z Olešovic. Je milým hostem na Štiříně. Odpoledne je výlet dětí i dospělých na Vlkovou. Hraje se dobývání hradu, je milá veselá nálada.

Pátek 24. 8.

Návštěvou dr. Baas. Sestra Marta Ehrmannová odjíždí a též několik menších dětí. Bratr Patočka dovezl léky pro dr. Vogla a pro mě smutnou zprávu o zamítnutí další dovolené pro tuto činnosti v ozdravovnách.

Sobota 25. 8.

Odjížděla Mirjam s Jardou. Přijel ředitel Pitter a sestra Olga Fierzová. Též současně přijel pan účetní Vavřinec Tuček. Večer byla krátká konference. Děti závodí v odbíjené.

Neděle 26. 8.

Dopoledne se koná shromáždění, promluvil ředitel Přemysl Pitter (Apoštol Petr, Mesiáš, Židé, křesťané). Loučení s paní Jägrovou a Zuzkou. Odpoledne besídka středoškoláků na rozloučenou. Na programu recitace a tance. Večer pokračováno v závodech odbíjené. Potom krátká porada.

Pondělí 27. 8.

Pan účetní Tuček počal se svou prací. Odjezd ředitele Přemysla Pittra, sestry Olgy Fierzové a V. Trnky.

Úterý 28. 8.

Starost, protože v Kamenici utekli dva hoši. Pozdě večer se přece navrátili.

Středa 29. 8.

Výlet dětí ze Štiřína i z Olešovic na Sázavu za vedení Toníka M. (na celý den). Výlet dětí do Lojovic, odchod Evy zpět. Auto dodávkové má (neúplná věta).

Čtvrtek 30. 8.

Komise státního pozemkového fondu za vedení ředitele Soukupa. Přijel ředitel Přemysl Pitter a sestra Olga Fierzová. Do Kamenice přivezli dvacet dětí a čtyři ženy.

Pátek 31. 8.

Návštěva komise členů YWCY[5] a YMKY[6]. Prohlídka zámku a schůze. Návrh o zámku Štiřínějako o konferenčním mezinárodním středisku. Přítomno šest hostů za vedení bratra P. P. Večer se loučíme a jsme ve vile u pana dr. Vogla, poslední večer před odjezdem.

Štiřín


[1]Místní národní výbor

[2] Okresní národní výbor

[3]Zemský národní výbor

[4]YoungWomen's Christian Association

[5]YoungWomen's Christian Association

[6] Křesťanské sdružení mladých lidí

© Národní pedagigické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2013–2024