Archiv Přemysla Pittra a Olgy Fierzové
Bez lásky, bez lidskosti, bez soucítění člověka s člověkem nic neobstojí.
Přemysl Pitter

150. výročí narození Ctibora Bezděka

Dnes si připomínáme výročí 150 let od narození MUDr. Ctibora Bezděka (narodil se 10. března 1872 v Podivíně). Ctibor Bezděk byl blízký spolupracovník a přítel P. Pittra. Po absolvování gymnázia studoval medicínu na lékařské fakultě ve Vídni, kterou úspěšně dokončil v roce 1898. V průběhu první světové války sloužil jako lékař ve vojenském lazaretu u vojenského námořnictva. Otřesné zážitky z války z něho, podobně jako z P. Pittra, učinily radikálního pacifistu a odpůrce militarismu. S P. Pittrem nesdílel jenom odpor k válce, ale řadu dalších názorů a myšlenkových postojů. Ctibor Bezděk se stejně jako P. Pitter považoval především za věřícího křesťana, u něhož měla víra hlubší význam než samotná příslušnost k určité církevní denominaci. Jeho činnost byla velmi široká. V poválečném období působil jako praktický lékař v Ružomberoku na Slovensku, kde se spolu se svou manželkou MUDr. Varvarou Bezděkovou podílel na založení Československého červeného kříže na Slovensku. Byl velmi aktivní v řadě dalších organizací a spolků, v nichž se často potkával i ve vedoucích funkcích s P. Pittrem. Vedle pacifistických hnutí Nový Jeruzalém a Hnutí pro mezinárodní smír byl aktivním členem abstinentního hnutí a významným představitelem Československého vegetářského klubu. Angažoval se v lékařské osvětové činnosti a sociální péči. Propagoval také myšlenky eubiotiky a duševní hygieny. Představoval průkopníka celostní medicíny - etikoterapie, jejíž zásady zformuloval v publikaci „Záhada nemoci a smrti - Etikoterapie, léčení mravností“, která opakovaně vyšla ve 30. letech 20. stol. Přispíval také do periodika „Sbratření“ redigovaného P. Pittrem a spolu s ním napsal publikaci „Vegetarism pro a proti“. Vegetariánské myšlenky také propagoval ve své knize určené dětem „Děti a jejich milí přátelé,“ jež vyšla poprvé v roce 1927. Některé Bezděkovy publikace v původním vydání jsou součástí Archivu P. Pittra a O. Fierzové. Další publikace, které se dočkaly v nedávné době moderního vydání, naleznete v katalogu Pedagogické knihovny J. A. Komenského.

 

Zdroje informací: Alexej a Olga Bezděkovi; Ctibor Bezděk: Jak rád jsem žil, Paměti MUDr. Ctibora Bezděka, Praha 2011, Academia.

 

© Národní pedagigické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2013–2023