Vstup do databáze Akce zámky Deník Štiřín PP a spolupracovníci Korespondence

Vzdělávací pořady

Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského nabízí vzdělávací pořady, které na příkladu života a díla P. Pittra přiblíží přelomové okamžiky uplynulého 20. století. Představí P. Pittra jako morální vzor člověka, který pomáhal konkrétními činy lidem v nesnázích.

Kontakt:

Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského, Valdštejnská 20, Praha 1
PhDr. Lenka Lajsková
lajskova@npmk.cz

© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2013–2018