Archiv Přemysla Pittra a Olgy Fierzové
Bez lásky, bez lidskosti, bez soucítění člověka s člověkem nic neobstojí.
Přemysl Pitter

Péče o odkaz P. Pittra

Dílo humanisty P. Pittra si zaslouží, aby bylo vzhledem ke své stálé aktuálnosti všemi prostředky zpřístupňováno co nejširší veřejnosti. Tyto cíle naplňuje Nadační fond P. Pittra a O., Fierzové, jehož zřizovateli jsou Spolek MILIDU (v roce 1980 založen v Curychu z iniciativy O. Fierzové) a Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského, které pečuje o, rozsáhlý archiv P. Pittra a O. Fierzové. Národní pedagogické muzeum zajišťuje studijní zázemí badatelům o životě a díle P. Pittra a O. Fierzové, shromažďuje a zpřístupňuje archivní materiály spojené s těmito osobnostmi, spolupracuje se školami a knihovnami, pořádá konference a semináře. Od roku 2013 byl zahájen rezortní projekt MŠMT Implementace nejnovějších technologií do procesu digitalizace a zpřístupnění Archivu P. Pittra a O. Fierzové v souladu se, současnými evropskými trendy sdílení dat v prostředí

Dále se rozvíjí i spolupráce s pamětníky působení P. Pittra. V roce 2011 zorganizovalo Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského ve spolupráci s Nadačním fondem P. Pittra a O. Fierzovou na Velvyslanectví ČR v Tel Avivu slavnostní předání pamětních medailí P., Pittra bývalým  tzv. „židovským dětem P. Pittra“. Celá akce se setkala s úspěchem a odezvou v izraelském i českém tisku. Stejně úspěšně se realizuje společný projekt s Ackermann-Gemeinde, který prostřednictvím panelové výstavy představuje osobnost a dílo P. Pittra německé veřejnosti – např. v Mnichově, Norimberku, Würzburgu atd.  Dalším velkým projektem je i zachycení výpovědí žijících pamětníků pro filmový dokument a jeho následné zpřístupnění nejen badatelům, ale především mladé generaci.

Medaile – ruce Medaile ƒ– obličej
Medaile P. Pittra udělovaná Nadačním fondem P. Pittra a O. Fierzové, autor akad. sochař Michal Tomšej, líc a rub, 1995.

Pánková a Bacon
PhDr. M. Pánková, ředitelka NPMK, předává Medaili P. Pittra J. Baconovi, jednomu z tzv. „židovských dětí P. Pittra“ v Tel Avivu v r. 2011.

Předávání medailí 2011
Předávání medailí PP v Tel Avivu v r. 2011.

Z výstavy 2013
V únoru 2013 proběhlo ve Würzburgu zahájení výstavy Europäischer Humanist Přemysl Pitter, která byla jako partnerský projekt  s Ackermann-Gemeinde započata v roce 2011. Výstava ve Würzburgu se stala součástí širšího významného projektu, který v sobě zahrnoval panelové diskuse s pamětníky, a také slavnostní premiéru opery Brundibár – i za účasti některých původních účinkujících. Na snímku hosté slavnostního soiré v Mainfrankentheatre.

panelová diskuse
Panelová diskuse s pamětníky působení P. Pittra – vlevo B. Sedláčková, vpravo H. Wunder, moderoval A. Ullmann z AG (uprostřed).

© Národní pedagigické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2013–2019