Archiv Přemysla Pittra a Olgy Fierzové
Bez lásky, bez lidskosti, bez soucítění člověka s člověkem nic neobstojí.
Přemysl Pitter

Evropský humanista Přemysl Pitter

Vážení pedagogové,

Připravili jsme pro vaše žáky a studenty vzdělávací pořad Evropský humanista Přemysl Pitter. Nabízíme vám tím možnost obohacení a prohloubení výuky společenskovědních předmětů na ZŠ a SŠ. Dějinné události 20. století zasáhly životní osudy P. Pittra velmi zásadním způsobem - od frontových událostí 1. světové války, období protektorátu, až po emigraci v 50. letech. Mohou sloužit jako otevřená učebnice dějepisu a na osudech konkrétního člověka přiblížit žákům a studentům historické události.

Vzdělávací pořad Evropský humanista Přemysl Pitter

ANOTACE:

Tento pořad je připraven jako pomůcka pro prohloubení výuky dějin 20. století na ZŠ. Přemysl Pitter (1895 – 1976) působil za první republiky mezi chudými dětmi na pražském Žižkově. S pomocí přátel vybudoval Milíčův dům, zařízení pro mimoškolní činnost dětí. Kromě toho se angažoval v mírovém hnutí a publikoval v různých časopisech.

Během druhé světové války pomáhal židovským rodinám a po jejím skončení zorganizoval akci „zámky“, díky které byly v ozdravovnách poblíž Prahy zachráněny stovky dětí – dětí židovských, které se vracely z koncentračních táborů, i dětí německých z internačních táborů. Mnohým dětem pomáhal najít jejich ztracené příbuzné.

V roce 1951 byl Pitter nucen emigrovat. Léta působil v německém táboře pro uprchlíky Valka, spolupracoval s rádiem Svobodná Evropa, přispíval do exilových časopisů. Poslední roky života strávil ve Švýcarsku. Činnost Přemysla Pittra byla oceněna četnými vyznamenáními – obdržel oficiální uznání izraelské vlády, Záslužný kříž I. třídy Spolkové republiky Německo, in memoriam Řád T. G. Masaryka.

Pořad kombinuje zhlédnutí výukového DVD s následnou besedou. Pro práci ve skupinách budou připraveny podkladové materiály.

OČEKÁVANÝ VÝSTUP:

Orientace v životních osudech, díle a názorech P. Pittra s důrazem na evropský rozměr jeho humanitární činnosti na pozadí bouřlivého 20. století.

KLÍČOVÁ SLOVA:

20. století, Milíčův dům, holocaust, „akce zámky“, totalita, uprchlické tábory, dobrovolnictví, sociální práce, křesťanství.

DRUH INTERAKTIVITY:

Kombinovaná: beseda k výukovému dokumentu, práce s texty a dokumenty – třídění, interpretace, prvky dramatické výchovy („živé obrazy“).

CÍLOVÁ SKUPINA:

Žáci 8. – 9. ročníku ZŠ. TYPICKÁ VĚKOVÁ SKUPINA: 14 – 15 let, náročnost textů i úkolů přizpůsobena věku účastníků.

POMŮCKY:

Papíry, fixy, dokumenty, publikace, výukové DVD (T. Škrdlant: Nemusíte to nazývat náboženstvím, stopáž 28 min.).

Ke stažení:

© Národní pedagigické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2013–2019